info@hdzva.edu.ua
Телефон: +380 (5763) 57-473

 • Iсторія Харківського ветеринарного інституту (1805-1960 рр.)

  1805 р. Витоки освітянських традицій Харківського Ветеринарного інституту, а також Харківської державної зооветеринарної академії починаються з відкриття кафедри ветеринарії (скотолікування) на відділенні лікарських і медичних наук Харківського університету.

  12

  Будинок губернатора - перша будівля Харківського університету, 1805 р.

  1806 р. Посаду завідувача кафедри ветеринарії обійняв талановитий вчений з Німеччини, професор, доктор медицини Ф. Пільгер.

  1817 р. Започатковано перший в Україні ветеринарний журнал «Украинский домовод» за редакцією Ф. Пільгера.

  1839 р. Створена Практична Ветеринарна школа при Імп. Харківському університеті. Організатор і директор школи – професор, доктор медицини К.Ф. Вишневський. Ветеринарній справі вихованці школи навчались три роки і по її закінченні отримували звання ветеринара або помічника ветеринара.

  ScanImage023

  1851 р. Відкриття Харківського ветеринарного училища першого розряду – самостійного вищого навчального закладу. Відповідно до Статуту училищу надавалось право присвоювати вчені ступені магістра ветеринарних наук, ветеринарного лікаря, ветеринарного помічника.

  1873 р. Ветеринарне училище реформовано в інститут – вищий навчально-практичний заклад для підготовки вчених ветеринарів та ветеринарних фельдшерів.

  10Указ Імператора Олександра II про перетворення Харківського ветеринарного учілища у Харківський ветеринарний інститут. 1873 р.

  1882-1888 рр. Вчені ХВІ – І.М. Садовський та О.П. Шалашніков проводять досліди з вакцинації тварин проти сибірки за методом професора Л.С. Ценковського.

  1889 р. Почала діяти під керівництвом директора ХВІ О.А.Раєвського спеціальна бактеріологічна лабораторія, в якій виготовлялась вакцина проти сибірки для практичних цілей, а також тут проводились нові наукові дослідження.

  06Група викладачів ветеринарного інституту на чолі з директором О.А. Раєвським, під час відзначення 50-річчя  ХВІ, 1901 р.

  1913 р. На базі ХВІ проходить ІІІ Всеросійський з’їзд ветеринарних лікарів.

  1914 р. ХВІ присвоєно звання Імператора Миколи І.

  1915-1917 рр. під час Першої світової війни студенти – ветеринари у складі спеціальних загонів працювали добровольцями-санітарами по евакуації поранених солдат з поля бою і розміщенню їх по госпіталях.

  1924- 1925 рр. Народний Комісаріат освіти УРСР затверджує «Навчальний план ветеринарних факультетів при ветеринарних інститутах Київському і Харківському».

  1925-1926 рр. Змінюється структура навчального процесу. В інституті працюють предметно-планові комісії; факультетська комісія; комісія по стажу і практиці. До теоретично-практичного курсу навчання добавлено 1 рік виробничого навчання.

  1931- 1932 рр. Відкривається заочне відділення. До 1941 р. відбулося три випуски ветеринарних лікарів, підготовлено 97 фахівців.

  07

  Практичні заняття з анатомії проводять доцент Т.Г. Цимбал і доцент В.А. Телегін, травень 1940 рік.

  1941 р. У зв’язку з наступом німецько-фашистських військ на Україну ХВІ евакуюється в Киргизію, до міста Фрунзе, і вливається до складу Киргизького сільськогосподарського інституту, в якому діяв на правах факультету.

  1943 р. Після визволення м. Харкова від німецько-фашистських загарбників викладачі і спеціалісти повертаються з евакуації. ХВІ поступово відновлює господарську, навчальну і науково-дослідну роботу. Перший післявоєнний учбовий рік почався у жовтні 1943р, на перший курс було зараховано 38 студентів. У квітні 1945 року інститут випустив 52 ветеринарних лікаря.

  1944-1947 рр. Відбулось 10 наукових конференцій ХВІ, у звітах яких розміщені дослідження вчених періоду евакуації.

  05

  04

  1946 / 47 р. Навчальний рік у вуз були зараховані 182 студенти

  1950р. завершено післявоєнну відбудову будівель ветеринарного інституту, його навчальних та лабораторних приміщень

  06

  1951р. 20-25 листопада відбулись урочистості, присвячені 100-річному ювілею ХВІ.

  1956 р. Студенти-добровольці ХВІ приймають участь у зборі цілинного врожаю у Казахстані. Перший загін складавсч із 90 чол., командиром загону був Воронянський В.І.

  1958 р. Сформовано другий загін студентів-цілинників у складі 65 чол., командиром обрано Вороніна І.І.

  03На цілину, на боротьбу за врожай від'їжджає загін студентів ХВІ. Харків, 1958 р.

 • Історія Харківського зоотехнічного інституту (1847-1960 рр.)

  1847 р. Заснована Південно-Західна учбова ферма біля Харкова з метою підготовки управителів для приватних домогосподарств.

  1850 р. За ініціативи першого управителя ферми М.Л. Ільїнського збудовано храм Св. Іоанна Золотоуста. Храм освячено 13 листопада. Традиційно цей день відзначався на фермі, а потім в училищі, як свято.

  ScanImage004

  Училищна церква Св.Іоанна Золотоуста, збудована у 1850-1851рр. Реконструкція Р.Рибальченка

  1851-1855 рр. Проведено перші насадження сосни на піщаних ґрунтах садиби ферми.

  1855 р. 30 січня при учбовій фермі відкривається Харківське нижче землеробне училище з 3-річним строком навчання.

  ScanImage001

  Указ про відкриття Харківського землеробного училища. 1854р.

  ScanImage009

  Пансіон для учнів землеробного училища, збудований у 1856-1857рр. Тепер корпус кафедри механізації, фармакології та факультет біотехнології.

  1878 р. Училище прирівняно до середнього учбового закладу зі строком навчання 5 років і додатково 1 рік практики у приватних господарствах. Училище ставило за мету навчати молодих людей теоретичним і практичним основам ведення сільського господарства.

  ScanImage003

  Положення для землеробних училищ, 1878р.

  1882 р. Директором училища призначено О.А. Колесова, за часів керівництва якого (1882-1901 рр.) училище набуло найвищого розквіту, визнання і авторитету. Це період остаточного закріплення пісків по методу О.А. Колесова на території училища.

  ScanImage006

  Директор ХЗУ  О.А. Колесов с групой учнів. Кінець XIX ст.

  1885-1886 рр. Збудовано головний учбовий корпус училища (зараз хімкорпус).

  1886 р. При Харкіському землеробному училищі за ініціативи П.М. Кулешова і О.А. Колесова почало діяти бонітерське відділення з дворічним строком навчання. Відділення було призначено для підготовки бонітетів-вівчарів, з особливим курсом вівчарства і вовноведення для сільських господарств.

  ScanImage011ScanImage010

  1891 р. При училищі почали діяти спеціалізовані одномісячні курси землемірів.

  1894 р. Відкрились курси з городництва, садівництва, бджолярства, шовківництва.

  ScanImage013

  Закладка учнями ХЗУ розсадника для вирощування саджанців сосни. 80-ті рр. XIX ст.

  1896 р. Організовано педагогічні курси з метою підготовки вчителів для нижчих сільськогосподарських шкіл зі строком навчання 1 рік. Відкрито станцію для випробування насіння

  1911 р. Відповідно до Положення про сільськогосподарську освіту від 26 травня 1904 р. Харківське землеробне училище перетворено у середню сільськогосподарську школу з 6-річним строком навчання, яка готувала агрономів для сільських господарств.

  1920 р.

  ScanImage014

  1928 р. За рішенням Наркомзему на базі сільськогосподарської школи організовано Харківський зоотехнікум – спеціалізований зоотехнічний навчальний заклад, який діяв за статутом вищої школи. Строк навчання спочатку становив 3 роки, а з 1925/26 – 4 роки. Випускники зоотехнікуму отримували спеціальність агронома-зоотехніка.

  Зоотехнікум розпочав видавничу діяльність, організувавши часопис «Наукові записки Харківського зоотехнікуму».

  ScanImage015

  1930 р. Після уніфікації вищої освіти в УРСР Харківський зоотехнікум постановою колегії НКО УРСР від 20/1-30р. переіменовано у Харківський зоотехнічний інститут Наркомзему СРСР з утворенням при ньому зоотехнічного і молочарського факультетів, факультету індустріалізації м^ясної справи та робітничий факультет. Науково-допоміжне господарство мало 270 га посівної площі землі, череда корів налічувала біля 500 голів.

  1932 р. Харківський молочно-зоотехнічний інститут змінив назву на Харківський зоотехнічний інститут Наркомзему СРСР.(молочарський факультет переведено ло Пушкінського хіміко-технологічного інституту молочної промисловості). Випускникам ХЗІ присвоювалась кваліфікація «вчений зоотехнік».

  1934 р. Почав видаватися «Сборник трудов ХЗИ».

  ScanImage017

  ScanImage018

  січень 1937 р. Введено в дію новий навчальний корпус інституту, в якому розмістились 18 кафедр зоотехнічного факультету.

  1941 р. 21 вересня за наказом директора ХЗІ В.В. Мацкевича розпочата евакуація інституту, племінних тварин, лабораторного обладнання. Інститут був евакуюваний до Казахстану, м. Алма-Ата, де злився з місцевим зоотехнічним інститутом.

  1943 р. За наказом № 1 по ХЗІ від 1 серпня розпочато відновлювальні роботи зруйнованого війною інституту і студмістечка.

  1943 р. З 1 грудня у ХЗІ розпочались заняття на всіх кафедрах (кафедр було 17, лабораторій-9).

  1947-1953 рр. На базі кафедри конярства діяв факультет конярства.

  ScanImage016

  Куточок парку на теріторії ХЗІ, названий студентами "Невським проспектом". 50-ті рр. XX ст.

  1948 р. ХЗІ та ХВІ розпочали підготовку фахівців для країн Європи, Азії, Африки. Латинської Америки.

  1950-1954 рр. За рішенням Ради міністрів СРСР при ХЗІ діяв факультет механізації і електрифікації, який випустив 95 інженерів-механіків.

  ScanImage022Учбова конеферма, 1951р.

  1955 р. В інституті було відкрито заочне відділення.

  1957-1959 рр. Збудовано спортивний комплекс, Студенти, викладачі будували його методом народної будови.

  ScanImage020

  На будівництві стадіону. 1958 р.

  1957-1960 рр. Побудовано клінічний корпус, новий навчальний корпус з клубом і читальним залом, два студентських гуртожитки, їдальня, житлові будинки.

 • Харківський зооветеринарний інститут від об’єднання у 1960 р. до реорганізації його в академію у 2001 р.

  1960 р.  14 серпня Харківський ветеринарний інститут та Харківський зоотехнічний інститут об’єдналися у Харківський зооветеринарний інститут на базі ХЗІ на підставі постанови Ради міністрів УРСР за №949 від 17 червня 1960 р. і наказу № 1761-к від 10 серпня 1960 р. міністра сільського господарства УРСР. Директором ХЗВІ призначено доктора сільськогосподарських наук, професора Книгу М.І.

  08

  Головний навчальний корпус ХЗВІ

  1960-1961 рр. Структура інституту складалась із двох факультетів: зоотехнічного і ветеринарного. Навчальний процес забезпечували 23 кафедри, на яких працювали 153 чол. професорсько-викладацького складу.

  1962 р. Інститут розпочав видавництво наукових праць «Научные труды ХЗВИ».

  ScanImage019

  Обговорити актуальні питання розвитку тваринництва зібралися провідні вчені інституту. Зліва направо: І.П. Осипов, ректор інституту І.О. Калашник,  П.Ю. Божко, Г.В. Горб, Г.С. Крок, М.Д. Любецький, А.Б. Ружевський, С.І. Смирнов, Н.Г. Толостова-Парійська, О.І. Малінін, І.І. Магда.

  1964 р. У червні розпочав роботу перший музей історії ХЗВІ, ініціатором створення і організатором якого на громадських засадах був доц. Землянський В.М.

  1966 р. На підставі постанови Ради Міністрів СРСР при ХЗВІ відкрито факультет підвищення кваліфікації для керівних працівників зооветеринарного профілю.

  1967 р.  Інститут у своєму складі мав 5 факультетів: зоотехнічний, ветеринарний, підвищення кваліфікації, заочної освіти (зооінженерне і ветеринарне відділення), суспільних професій.

  10

  Лекція заслуженого діяча науки професора І.І. Магда з ветеринарної хірургії.

  1970 р. Відкрито підготовче відділення з метою залучення до навчання молоді з виробництва.

  12

  Член-кореспондент ВАСГНІЛ і УААН професор М.І. Книга на заняттях з аспірантами.

  1973 р.  ХЗВІ першим у державі почав підготовку зооінженерів. Зоотехнічний факультет став називатися зооінженерним з лютого 1976р. Випускникам ЗІФ присвоювалась спеціальність «зооінженер».

  1976р. При ХЗВІ засновано навчальнпй заклад - обласні курси з підготовки фахівців: ветеринарних фельдшерів і технологів штучного запліднення тварин.

  1979 р. За наказом Міністерства сільського господарства СРСР створено факультет підвищення кваліфікації для викладачів технікумів, вузів, а також тут проходили стажування слухачі з-за кордону.

  15

  Доцент В.М. Апатенко проводить заняття з членами наукового гуртка при кафедрі мікробіології. 

  1987 р. Відновлено діяльність спеціалізованої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій з акушерства, хірургії, зоогігієни, морфології. Почав виходити фаховий збірник «Проблеми зоотехнії та ветеринарної медицини»

  1991 р. У дні святкування 140-ї річниці у ХЗВІ була проведена Всесоюзна наукова конференція « Підвищення продуктивності тварин і вдосконалення заходів боротьби з хворобами тварин в умовах промислового тваринництва».

  1992 р. Створено кінно-виробничий спортивний комплекс.

  1994 р. Відкрито підготовче відділення для іноземних громадян для підготовки їх до вступу у вищі навчальні заклади країни.

  1995р. ХЗВІ отримав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за найвищим 1V рівнем акредитації.

  1999 р. Поновлено випуск інститутської газети «Зооветеринарні відомості».

  2001 р. КМУ нагородив трудовий колектив ХЗВІ Почесною грамотою за досягнуті успіхи у підготовці фахівців та у зв язку зі 150-річчям з дня заснування ХЗВІ.

 • Харківська державна зооветеринарна академія: з 2001 року до сучасності

  2001 р. На підставі розпорядження КМУ від 9 серпня за №357-р. утворена Харківська державна зооветеринарна академія як правонаступниця ХЗВІ.

  01

  2001 р. З нагоди відзначення 150-річного ювілею зооветеринарної академії 1-го вересня урочисто відкрито на території академмістечка пам ятник директору землеробного училища з 1882 р. до 1901р. О.А. Колесову.

  2001 р. В академії відкрився і активно діє Центр культури і виховання.

  2002-2004 рр. Реалізація в академії спільного європейського проекту Темпус – Тасіс «Реформи ветеринарної освіти в Харкові. Україна».

  04

  День знань у Зооветеринарній академії, 2002р.

  2002 р. Відкрито факультет менеджменту.

  2002 р. За наказом Мінагрополітики України факультет підвищення кваліфікації керівних працівників і викладачів ВНЗ 1-1V рівнів акредитації реорганізовано в Інститут післядипломної освіти.

  2004р. Відповідно до наказу Мінагрополітики України № 222 від 11.06.2004р. був створений Навчально-науковий центр тваринництва і рослинництва.

  2004 р На технологічному факультеті відкрито дві спеціальності: «Водні біоресурси» і «Лісове і садово-паркове господарство» із спеціалізацією «Мисливське господарство».

  2005 р. Після реконструкції відновив роботу музей історії академії у приміщенні студентського клубу.

  2006р. Організовано відділ довузівської підготовки.

  2006р, вересень. Урочисто відзначено в акадкмії 155-річчя з дня її заснування.

  02

  2006 р. Відповідно до наказу Мінагрополітики України №78 від 24.02.2006р. при ХДЗВА створений новий структурний підрозділ – навчально-науково-дослідний Інститут конярства.

  2007 р. Рішенням ВАК України створена спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 16.00.02-патологія, онкологія і морфологія(ветеринарні науки) і 16.00.06-гігієна тварин і ветеринарна санітарія (ветеринарні , сільськогосподарські науки).

  2009 р. Створена спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 06.02.02-годівля тварин і технологія кормів.

  2010 р. Створено факультет біотехнології і природокористування. Напрями підготовки: «біотехнологія», «водні біоресурси та аквакультура», «лісове і садово-паркове господарство».

  2013 р. 19-20 вересня відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Конярство України: стан, проблеми і перспективи».

  03

  2015 р. 19-20 вересня відбулись вибори на посаду ректора Харківської державної зооветеринарної академії .Згідно протоколу, впевнену перемогу отримав Барановський Дмитро Іванович.

Головна
Загальна та публічна iнформацiя
Символіка ХДЗВА
Гімн ХДЗВА
Ліцензії на надання освітніх послуг. Сертифікати акредитації
Статут ХДЗВА та наказ
Положення ВНЗ
Колективний договір
Положення про правила внутрішнього розпорядку
Штатний розпис ХДЗВА на 2016 рік
Керівні органи
Фінансові документи
Архів документів
Тендерний відділ
Річний план закупівель, зі змінами на 2016 рік ХДЗВА-2
Річний план закупівель на 2016 рік ХДЗВА
Річний план закупівель, зі змінами на 2016 рік ХДЗВА
Державні закупівлі
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
ПАЛИВО
ПАЛИВО-2
Вчена рада академії
План роботи
Матеріали для роботи
Протоколи і рішення
Архів документів вченої ради
ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Структура управління ХДЗВА
Факультети та кафедри
Факультет ветеринарної медицини
Факультет технологій продукції тваринництва та менеджменту
Факультет біотехнології та природокористування
Структурні підрозділи, відділи та служби академії
Адміністративні
Навчально-наукові
Навчально господарсько-виробничі
Відділ профорієнтаційної роботи та довузівського навчання
Музей історії
Навчально-практичний комплекс тваринництва і рослинництва
Бюро судово-ветеринарних досліджень
Наукова бібліотека
Відділ видавничих справ
Новини
Наука
Студенту
Абітурієнту
Новини та оголошення
Фото-відео галерея
Профспілкова організація ХДЗВА
Спорт в академії
Центр культури та виховання
Газета "TEMPUS"