info@hdzva.edu.ua
Телефон: +380 (5763) 57-473

Склад  Вченої ради Харківської державної зооветеринарної академії 4 скликання станом на 15 січня 2017 року.
 
Барановський Дмитро Іванович    Ректор, кандидат с.-г. наук, доктор філософії, доцент. - Голова Вченої ради       
Приходько Юрій Олександрович     Перший проректор, доктор вет. наук, професор, член-кореспондент НААНУ. - Заступник голови Вченої ради       
Піпенко Микола Андрійович    Доцент кафедри менеджменту, економіки та маркетингу, канд. ек. наук, доктор філософії.  - Вчений секретар       
Білоконов Іван Іванович    Доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології, канд. вет. наук       
Бобрицька Ольга Миколаївна    Начальник відділу міжнародних зв’язків, канд. вет. наук, доцент       
Бондарчук Андрій Олександрович    Завідувач аспірантурою 
Боровков Сергій Борисович    В.о. зав. каф. клінічної діагностики і клінічної біохімії, канд. вет. наук, доцент
Воронкова Алла Анатоліївна    Завідувач кафедри менеджменту, економіки та маркетингу, канд. ек. наук, доцент        
Гноєвий Ігор Вікторович    Завідувач кафедри технології кормів і годівлі тварин, доктор с-г наук, професор
10  Головко Валерій Олексійович   Завідувач кафедри епізоотології і ветеринарного менеджменту, доктор вет. наук, професор, академік НААНУ       
11  Данілова Тетяна Миколаївна    Начальник відділу заочного і дистанційного навчання, кандидат с.-г. наук, доцент        
12  Жегунов Геннадій Федорович    Завідувач кафедри хімії і біохімії ім. О.В. Чечоткіна, доктор біол. наук, професор       
13  Жиліна Валентина Миколаївна    Начальник навчального та науково-організаційного відділу, канд. вет. наук, доцент       
14  Жукова Ірина Олексіївна    Завідувач кафедри нормальної і патологічної фізіології, доктор вет. наук, професор       
15  Коваленко Борис Петрович    Доцент кафедри прикладної біології, водних біоресурсів і мисливського господарства, канд. с.-г. наук,        
16  Корнієнко Валентина Іванівна    Завідувач кафедри фармакології та токсикології, доктор біологічних наук, доцент        
17  Кущ Микола Миколайович    Завідувач кафедри анатомії і гістології ім. Т.Г Цимбала, канд. вет. наук, доцент       
18  Ляхова Ірина Василівна    Голова профспілкового комітету ХДЗВА       
19  Маменко Олексій Михайлович    Завідувач кафедри прикладної екології ім. О.А. Колесова, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААНУ        
20  Митрофанов Олександр Васильович    Декан факультету ветеринарної медицини, канд. вет. наук, доцент
21  Москаленко Іраіда Миколаївна    Начальник відділу кадрів       
22  Переверзєв Олександр Іванович    Директор центру культури і виховання       
23  Петрушко Микола Петрович    Директор інституту конярства, кандидат с.- г. наук, доцент        
24  Приходько Тамара Миколаївна    Завідувач кафедри філософії та суспільних наук, кандидат історичних наук, доцент       
25  Прудніков Василь Григорович    Директор інститут підвищення кваліфікації, доктор с.-г. наук, професор
26  Руденко Вікторія Вікторівна    Директор адміністративно-господарського та навчально-практичного центру       
27  Сарбаш Дмитро Васильович    Завідувач кафедри хірургії ім. І.О. Калашника, канд. вет. наук, доцент       
28  Свириденко Галина Віталіївна    Директор бібліотеки        
29  Сєгодін Олександр Борисович    Декан підготовки іноземних громадян, канд. вет. наук, доцент       
30  Симоненко Сергій Іванович    Проректор з навчальної та науково-методичної роботи, канд. вет. наук, доцент       
31  Сілінська Олена Ізосимівна    Завідувач кафедри іноземних мов, старший викладач        
32  Сотникова Надія Миколаївна    Головний бухгалтер       
33  Тарасенко Олександр Володимирович    Завідувач кафедри фізичної культури, старший викладач       
34  Фєдяєв Валерій Анатолійович    Декан факультету технології продукції тваринництва та менеджменту, канд. с.-г. наук, доцент       
35  Хохлов Анатолій Михайлович    Завідувач кафедри генетики, розведення та селекції, доктор с.-г. наук, професор        
36  Храпач Костянтин Григорович    Завідувач підготовчого відділення, старший викладач        
37  Щербак Олена Валентинівна    Декан факультету біотехнології і природокористування, кандидат біологічних наук, доцент       
38  Щетинський  Ігор Михайлович    Завідувач кафедри патологічної анатомії та розтину тварин, канд. вет. наук, доцент        
39  Чигринов Євген Іванович    Завідувач кафедри інформаційних систем, проектування та технології в тваринництві, доктор с.-г. наук, професор       
40  Чорний Микола Васильович    Зав. кафедри гігієни тварин та ветеринарної санітарії, доктор вет. наук, професор        
41  Яценко Іван Володимирович    Завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини, доктор вет. наук, професор        
42  Бажинов Олександр Олександрович    Студент 4 курсу факультету технології продукції тваринництва та менеджменту       
43  Єленко Юрій Юрієвич    Студент 2 курсу факультету ветеринарної медицини       
44  Ковренкова Ксенія Сергіївна    Студентка 3 курсу факультету технології продукції тваринництва та менеджменту       
45  Ончева Ганна Сергіївна    Студентка 3 курсу факультету біотехнології та природокористування       
46  Скляр Владислав Олексійович     Голова студентського самоврядування, студент 2 курсу факультету ветеринарної медицини
47  Кібкало Дмитро Вікторович     Керівник науково-методичного відділу, канд. вет. наук, доцент
48 Федоренко Сергій Якович     В.о. зав. кафедри ветеринарної репродуктології, канд. вет. наук, доцент
Головна
Загальна та публічна iнформацiя
Символіка ХДЗВА
Гімн ХДЗВА
Ліцензії на надання освітніх послуг. Сертифікати акредитації
Статут ХДЗВА та наказ
Положення ВНЗ
Колективний договір
Положення про правила внутрішнього розпорядку
Штатний розпис ХДЗВА на 2016 рік
Керівні органи
Фінансові документи
Архів документів
Тендерний відділ
Річний план закупівель, зі змінами на 2016 рік ХДЗВА-2
Річний план закупівель на 2016 рік ХДЗВА
Річний план закупівель, зі змінами на 2016 рік ХДЗВА
Державні закупівлі
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
ПАЛИВО
ПАЛИВО-2
Вчена рада академії
План роботи
Матеріали для роботи
Протоколи і рішення
Архів документів вченої ради
ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Структура управління ХДЗВА
Факультети та кафедри
Факультет ветеринарної медицини
Факультет технологій продукції тваринництва та менеджменту
Факультет біотехнології та природокористування
Структурні підрозділи, відділи та служби академії
Адміністративні
Навчально-наукові
Навчально господарсько-виробничі
Відділ профорієнтаційної роботи та довузівського навчання
Музей історії
Навчально-практичний комплекс тваринництва і рослинництва
Бюро судово-ветеринарних досліджень
Наукова бібліотека
Відділ видавничих справ
Новини
Наука
Студенту
Абітурієнту
Новини та оголошення
Фото-відео галерея
Профспілкова організація ХДЗВА
Спорт в академії
Центр культури та виховання
Газета "TEMPUS"