info@hdzva.edu.ua
Телефон: +380 (5763) 57-473

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗВІТ РЕКТОРА БАРАНОВСЬКОГО ДМИТРА ІВАНОВИЧА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗООВЕТЕРИНАРНОЇ АКАДЕМІЇ ЗА 2016 РІК
 
ЗВІТ про роботу відділу заочного та дистанційного навчання у 2016 році
 
ЗВІТ інституту післядипломної освіти за 2016 рік.
 
ЗВІТ про спортивно-масову роботу у 2016 році.
 
ЗВІТ про виховну та культурно-масову роботу у 2016 році.
 
ЗВІТ про профорієнтаційну роботу проведену в академії з метою формування контингенту абітурієнтів у 2016 році.
 
ЗВІТ про навчальну, методичну, наукову і виховну роботу кафедри прикладної екології ім.О.А.Колєсова за 2011 – 2015 рр.
 
ЗВІТ  доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри технології кормів і годівлі тварин Харківської державної зооветеринарної академії,
член-кореспондента НААН України Кандиби В.М. про педагогічнонавчальну, науково-методичну та видавничу діяльність за 2011-2015 навчальні роки
 
 
 
Головна
Загальна та публічна iнформацiя
Символіка ХДЗВА
Гімн ХДЗВА
Ліцензії на надання освітніх послуг. Сертифікати акредитації
Статут ХДЗВА та наказ
Положення ВНЗ
Колективний договір
Положення про правила внутрішнього розпорядку
Штатний розпис ХДЗВА на 2016 рік
Керівні органи
Фінансові документи
Архів документів
Тендерний відділ
Річний план закупівель, зі змінами на 2016 рік ХДЗВА-2
Річний план закупівель на 2016 рік ХДЗВА
Річний план закупівель, зі змінами на 2016 рік ХДЗВА
Державні закупівлі
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
ПАЛИВО
ПАЛИВО-2
Вчена рада академії
План роботи
Матеріали для роботи
Протоколи і рішення
Архів документів вченої ради
ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Структура управління ХДЗВА
Факультети та кафедри
Факультет ветеринарної медицини
Факультет технологій продукції тваринництва та менеджменту
Факультет біотехнології та природокористування
Структурні підрозділи, відділи та служби академії
Адміністративні
Навчально-наукові
Навчально господарсько-виробничі
Відділ профорієнтаційної роботи та довузівського навчання
Музей історії
Навчально-практичний комплекс тваринництва і рослинництва
Бюро судово-ветеринарних досліджень
Наукова бібліотека
Відділ видавничих справ
Новини
Наука
Студенту
Абітурієнту
Новини та оголошення
Фото-відео галерея
Профспілкова організація ХДЗВА
Спорт в академії
Центр культури та виховання
Газета "TEMPUS"