Перелік спеціальностей за якими здійснюється набір

Академія здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

«Ветеринарна медицина» за наскрізною програмою підготовки магістрів, за спеціалізаціями:

  1. «Ветеринарна медицина за видами»
  2. «Лабораторна діагностика хвороб тварин»

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» за наскрізною програмою підготовки магістрів

«Технології виробництва та переробки продукції тваринництва»

«Біотехнології та біоінженерія»

«Водні біоресурси та аквакультура»

«Лісове господарство»

«Менеджмент»