склад приймальної комісії

 Склад приймальної комісії на 2019 рік:

 

Голова приймальної комісії:

Барановський Дмитро Іванович, ректор академії, доцент кафедри генетики, розведення та селекційних технологій.

Заступники голови приймальної комісії:

Кібкало Дмитро Вікторович, перший проректор,  доцент кафедри клінічної діагностики та клінічної біохімії;

Хмель Микола Миколайович,  проректор з навчальної роботи,  доцента кафедри гігієни тварин та ветеринарної санітарії, до складу приймальної комісії.

   Члени приймальної комісії:

Митрофанов Олександр Васильович,  декан факультету ветеринарної медицини, завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин, доцент;

Федяєв Валерій Анатолійович, декан  факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту, доцент кафедри технологій переробки і стандартизації продуктів тваринництва;

Щербак Олена Валентинівна, декан факультету біотехнології та природокористування, доцент кафедри біотехнології ім. академіка Ф.І. Осташка;

Сєгодін Олександр Борисович,  декан по роботі з іноземними студентами, доцент кафедри ветеринарної репродуктології;

Данілова Тетяна Миколаївна, начальник відділу заочного і дистанційного навчання, завідувач кафедри технології тваринництва ім. академіка М.Д. Потьомкіна, доцент;

Маменко Олексій Михайлович, завідувач кафедри прикладної екології ім. О.А. Колєсова, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААНУ;

Гноєвий Ігор Вікторович, завідувач кафедри прикладної біології, водних біоресурсів і мисливського господарства ім. професора О.С. Тертишного, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Жиліна Валентина Миколаївна, начальник навчально-науково-організаційного відділу, доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини;

Храпач Костянтин Григорович,  завідувач відділом довузівської підготовки, старший викладач кафедри менеджменту економіки та маркетингу;

Ляхова Ірина Василівна,  голова профспілкового комітету, старший викладач кафедри іноземних мов;

Павлова Катерина Віталіївна,  студентка 3 курсу факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту,  голова  студентського самоврядування.

Відповідальний секретар приймальної комісії:

Малакєй Оксана Анатоліївна, старший викладач кафедри епізоотології і ветеринарного менеджменту.

  Уповноважена особа приймальної комісії  за внесення в ЄДЕБО повних і достовірних відомостей та даних від ХДЗВА: 

Симоненко Любов Іванівну,  системний адміністратор ЄДЕБО.

Уповноважена особа приймальної комісії  з питань прийняття та розгляду електронних  заяв:

Гольченко Оксана Геннадіївна, фахівець І категорії;

Призначити технічними секретарями приймальної комісії: 

Карпенко Лідію Петрівну, фахівець 1-ї категорії.