Антикорупційні заходи

Основним завданням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції є забезпечення ефективності здійснення заходів запобігання та протидії корупції у сфері службової діяльності академії. Діяльність уповноваженої особи направлена на запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції, виявлення корупційних правопорушень, їх розкриття та розслідування, мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень, а також здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності співробітників академії, надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги згідно діючого антикорупційного законодавства.

Головко

Ірина Олександрівна

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Інформація про вияви корупції у Харківській державній зооветеринарній академії  може бути повідомлена:

  • електронним листом на адресу: antycoruptia@hdzva.edu.ua;
  • письмово за адресою: Україна, 62341, Харківська обл., Дергачівський район, смт Мала Данилівка, ХДЗВА

тел. +380 (5763) 57-305
email: antycoruptia@hdzva.edu.ua;

Скрытый текст