Дистанційне навчання

Кафедра прикладної біології, водних біоресурсів і мисливського господарства ім. Професора О.С. Тертишного

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Гідробіологія”

 1. Мінливість біоценотичного оточення. Міграції.
 2. Біологічні основи охорони і очищення вод від забруднення.
 3. Синьо-зелені водорості, зелені водорості, діатомові водорості.
 4. Джгутикові, амеби, інфузорії.
 5. Ракоподібні. Гіллястовусі організми. Веслоногі. Коловертки.
 6. Нейстон, плейстон. Нектон.
 7. Макрофіти.

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Гідробіологія” для молодших спеціалістів 

 1. Мінливість біоценотичного оточення. Міграції.
 2. Біологічні основи охорони і очищення вод від забруднення.
 3. Синьо-зелені водорості, зелені водорості, діатомові водорості.
 4. Джгутикові, амеби, інфузорії.
 5. Ракоподібні. Гіллястовусі організми. Веслоногі. Коловертки.
 6. Нейстон, плейстон. Нектон.
 7. Макрофіти.

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Гідроботаніка”

 1. Розмноження та розвиток рослин.
 2. Систематика рослин
 3. Підцарство вищі спорові рослини
 4. Підцарство насінні рослини.
 5. Відділ Покритонасінні або Магноліофіти.
 6. Класифікація покритонасінних рослин.
 7. Основи гідроботаніки. Основи гідроекології рослин і фітоценології.
 8. Рослинні ресурси водойм та перезволожених територій.

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Гідроботаніка”для молодших спеціалістів 

 1. Розмноження та розвиток рослин.
 2. Систематика рослин
 3. Підцарство вищі спорові рослини
 4. Підцарство насінні рослини.
 5. Відділ Покритонасінні або Магноліофіти.
 6. Класифікація покритонасінних рослин.
 7. Основи гідроботаніки. Основи гідроекології рослин і фітоценології.
 8. Рослинні ресурси водойм та перезволожених територій.

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Зоологія безхребетних і хордових”

 1. Тип Членистоногі
 2. Клас Ракоподібні
 3. Клас Павукоподібні
 4. Клас Комахи
 5. Тип Молюски
 6. Тип Голкошкірі

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Зоологія безхребетних і хордових”для молодших спеціалістів 

 1. Тип Членистоногі
 2. Клас Ракоподібні
 3. Клас Павукоподібні
 4. Клас Комахи
 5. Тип Молюски
 6. Тип Голкошкірі

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Методика досліджень у рибництві”

 1. Види досліджень.
 2. Методи проведення досліджень.
 3. Відбір і комплектування піддослідних об’єктів.
 4. Організація проведення досліду.
 5. Аналіз, оцінка економічної ефективності.
 6. Оформлення звіту.
 7. Публікації.

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Розведення та селекція риб”

 1. Отримання статевих продуктів, інкубація коропа, отримання личинок, отримання мальків, отримання товарної риби.
 2. Розведення осетрових риб.
 3. Розведення лососевих риб.
 4. Розведення європейського сома, канального сома.
 5. Розведення щуки.
 6. Розведення рослиноїдних риб.
 7. Розведення веслоноса.
 8. Природний спосіб розведення

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Розведення та селекція риб”для молодших спеціалістів 

 1. Отримання статевих продуктів, інкубація коропа, отримання личинок, отримання мальків, отримання товарної риби.
 2. Розведення осетрових риб.
 3. Розведення лососевих риб.
 4. Розведення європейського сома, канального сома.
 5. Розведення щуки.
 6. Розведення рослиноїдних риб.
 7. Розведення веслоноса.
 8. Природний спосіб розведення

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Трофейна справа та такседермія”

 1. Знімання шкіри із ссавців.
 2. Знімання шкіри із птахів.
 3. Тривале зберігання шкір.
 4. Виготовлення експонатів із членистоногих.
 5. Виготовлення експонатів з молюсків.
 6. Виготовлення експонатів риб.
 7. Виготовлення експонатів земноводних
 8. Виготовлення експонатів плазунів.
 9. Виготовлення експонатів птахів.
 10. Виготовлення експонатів ссавців.
 11. Виготовлення скелетів.
 12. Виготовлення експонатів з рогів, кісток, пір’я, шерсті
 13. Виготовлення предметів побуту з мисливських трофеїв.
 14. Обладнання мисливських будиночків
 15. Догляд за мисливськими трофеями і експонатами. Музейна справа.

Кафедра прикладної екології ім. О.А. Колесова

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТІВ

V курсу другого рівня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”

з дисципліни “Охорона праці в галузі”

доцент Ємець З.В. кафедра прикладної екології ім. О.А. Колєсова

 1. Класифікація небезпечних, шкідливих виробничих факторів і умов праці.
 2.  Заходи боротьби з небезпечними та шкідливими виробничими факторами, захист від них.
 3. Гігієна праці та особиста гігієна працівників тваринництва.
 4.  Санітарно-гігієнічні вимоги при проектуванні і будівництві тваринницьких приміщень.
 5.  Параметри мікроклімату виробничих приміщень.
 6.  Культура виробництва. Ергономічні вимоги щодо організації робочих місць.
 7. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері.
 8. Мікроклімат робочої зони.
 9. Захист від шуму, ультра та інфразвуку, вібрацій, іонізуючого випромінювання та електромагнітного поля.
 10. Основи електробезпеки на виробництві.
 11. Основи пожежної безпеки на виробництві.
 12. Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках на виробництві.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТІВ

V курсу другого рівня вищої освіти «Магістр»

зі спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”

з дисципліни “Охорона праці у рибництві”

доцент Ємець З.В. кафедра прикладної екології ім. О.А. Колєсова

 1. Особливості умов праці у рибництві.
 2. Загальне поняття про гігієну праці та виробничу санітарію працівників рибогосподарських об’єктів.
 3. Мікроклімат робочої зони. Види виробничого освітлення на рибницьких підприємствах.
 4. Вплив шуму, вібрації, ультра- та інфразвуку на здоров’я та працездатність працівників рибнницьких господарств.
 5. Інструкція з охорони праці риболова.
 6. Правила безпеки при вилові риби.
 7. Техніка безпеки при виконанні меліоративних робіт.
 8. Загальні обов´язки судноводіїв маломірних (малих суден).
 9. Правила безпеки при експлуатації маломірних суден і вилові риби у внутрішніх водоймах України.
 10. Загальні положення з безпеки для робітників суден флоту рибного господарства.

Питання для дистанційного засвоєння студентами 1/т – 2 курсу факультету біотехнології та природокористуванн (Водні біоресурси та аквакультура) з дисципліни «Гідроекологія»

 • Екологічна система як об’єкт екології
 • Класифікація екосистем.
 • Біосфера як глобальна екосистема.
 • Агроекосистеми.
 • Типи міжвидових зв’язків в екосистемах.
 • Трофічні ланцюги, їх будова та різновидності.
 • Специфічні властивості популяції.
 • Класифікація популяцій.
 • Структура популяції
 • Причини і форми негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище.
 • Поняття “природні ресурси”, “охорона природних ресурсів”, “охорона навколишнього середовища”.
 • Організації охорони навколишнього середовища в Україні та за її межами.
 • Охорона навколишнього середовища в Україні, її нормативна база.
 • Антропогенний вплив на гідросферу, його негативні наслідки.
 • Види забруднення та забруднюючих речовин водних об’єктів.
 • Заходи з охорони водних ресурсів.
 • Резерви економії води.
 • Механічні методи очищення стічних вод.
 • Біологічні методи очищення стічних вод.
 • Хімічні і фізико-хімічні методи очищення стічних вод.
 • Фізичні і фізико-механічні методи очищення стічних вод.
 • Санітарна охорона водних джерел питного водозабезпечення.
 • Санітарна охорона водних джерел непитного водозабезпечення.
 • Умови скидання стічних вод у водні об’єкти та каналізацію.
 • Показники якості води.
 • Евтрофікація, її причини і наслідки.

Питання для дистанційного засвоєння студентами 2 курсу факультету біотехнології та природокористування (Лісове господарство) з дисципліни «Охорона тваринного світу»

 • Охорона тваринного світу як система правових, економічних, організаційних, матеріально-технічних та інших заходів.
 • Основні положення Закону України «Про тваринний світ».
 • Основні положення Закону України «Про природно-заповідний фонд».
 • Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
 • Основні положення Закону України «Про Червону книгу».
 • Міждержавні конвенції з охорони тваринного світу.
 • Поняття «прямої» і «опосередкованої» охорони тваринного світу.
 • Регулювання чисельності хижаків і конкуруючих видів.
 • Надання допомоги диким тваринам в екстремальних ситуаціях.
 • Попередження загибелі тварин на транспортних магістралях.
 • Збереження диких тварин при проведенні механізованих польових робіт.
 • Боротьба із хворобами диких тварин.
 • Підгодівля диких тварин.
 • Розведення диких  тварин в неволі.

Кафедра біотехнології ім. академіка Ф.І. Осташка

Питання для дистанційного засвоєння студентів 2 курсу ФВМ

з дисципліни «Біотехнологія у ветеринарній медицині»

1.Культивування мікроорганізмів.

2.Контроль та керування процесом біосинтезу

3.Молекулярна біотехнологія

4.Фіто- зообіотехнологія

5.Біотехнологічний процес. Стадії БТ процесу.

ЛПЗ 3.ПОВЕРХНЕВИЙ І ГЛИБИННИЙ МЕТОДИ КУЛЬТИВУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ.

ЛПЗ 4.СПОСОБИ РОЗПОДІЛУ ТВЕРДОЇ ТА РІДКОЇ ФАЗ КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РІДИНИ.

ЛПЗ 5.МЕТОДИ ВИДІЛЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ЦІЛЬОВОГО ПРОДУКТУ.

ЛПЗ 6.КОНТРОЛЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ.

Питання для дистанційного засвоєння студентів 3 курсу ФВМ

з дисципліни «Новітні біотехнології»

1.Введення в новітню біотехнологію. Історія розвитку, основні напрями. Основні етапи технології рекомбінантних ДНК.

 1. Отримання індивідуальних генів.
 2. Вектори, які використовують в генетичній інженерії. Конструювання вектора.
 3. Введення вектора в клітину-реципієнт. Клонування генів. Експресія клонованих генів.
 4. Гібридоми. Імуноферментний аналіз.
 5. Імобілізовані ферменти. Методи імобілізації.
 6. Культивування клітин. Генна терапія.

Питання для дистанційного засвоєння студентів 1 курсу ТФ

з дисципліни «Основи біотехнології»

1.Молекулярна біотехнологія

2.Технологічний процес. Основні стадії. Біотехнологічний процес

3.Контроль і управління процесом біосинтезу

4.Устаткування в біотехнології. Біореактори.

Питання для дистанційного засвоєння студентів 2 курсу ФБтП з дисципліни «Мікологія»

1.Анатомія грибів

2.Безстатеве розмноження грибів

3.Статевий процес у грибів

4.Феномен пострекомбінативної репродукції

5.Система грибоподібних протистів

6.Система нижчих справжніх грибів

7.Система базидіальних грибів

Питання для дистанційного засвоєння студентів 1 курс магістри ЛГ ФБтП з дисципліни «Методологія наукових досліджень»

1.Наука і наукові дослідження.

2.Системність у науковому пізнанні.

3.Методологія наукових досліджень

4.Правила роботи в науковій бібліотеці

5.Пошук наукової інформації у мережі Інтернет

6.Оформлення наукової роботи

7.Статистична обробка експериментальних даних

8.Винахідництво і раціоналізаторство.

9.Оформлення результатів досліджень у вигляді наукових робіт.

10.Багатовимірні порівняння

11.Аналіз кількісних даних з використанням комп’ютера

12.Оформлення документації для участі у науковому форумі

13.Оформлення документації для наукової статті та патента

Питання для дистанційного засвоєння студентами 3 курсу з дисципліни «Генетика»

 1. Алелі як структурні різновиди гену. Факторіальна гіпотеза спадковості Г.Менделя.

2.Моногібридні та полігібридні схрещування.

3.Хромосомне визначення статі і успадкування ознак, зчеплених зі статтю.

4.Взаємодія неалельних генів.

5.Хромосомна теорія спадковості Т. Моргана. Типи, механізми та значення кросинговеру.

6.Закономірності нехромосомного успадкування.

7.Типи мінливості. Спадкова мінливість. Геномні, генні і хромосомні мутації.

8.Особливості успадкування у прокаріотів.

9.Еукаріотичні мікроорганізми.

 1. Генетика вірусів.

11.Генетичні основи селекції.

12.Селекція мікроорганізмів.

13.Популяційна та еволюційна генетика.

Питання для дистанційного засвоєння студентів 5 курсу

з дисципліни “Агробіотехнологія”

 1. Сільське господарство – як споживач біотехнологічної продукції. Біопестициди
 2. Біологічні препарати для захисту рослин та біотехнологічні основи їх виробництва
 3. Створення стійких до хвороб та шкідників рослин методами генної інженерії.
 4. Мікроклональне розмноження рослин як метод захисту від вірусних інфекцій
 5. Бактеріальні добрива
 6. Біотехнологія кормових препаратів для сільськогосподарських тварин.
 7. Ферментні препарати, антибіотики та пробіотики для сільського господарства
 8. Біотехнологія вермикультивування
 9. Положення агробіотехнології в системі наук, її зв’язок з іншими науками

10.Біопестициди

Питання для дистанційного засвоєння студентів 5 курсу

з дисципліни ” Технологія мікробного синтезу”

 • Досягнення і перспективи розвитку мікробного синтезу
 • Мікроорганізми у виробництві корисних речовин
 • Принципи культивування мікроорганізмів
 • Живильні середовища. Основні типи харчування МО
 • Приготування посівного матеріалу.
 • Ферментація
 • Виділення кінцевих продуктів ферментації
 • Біореактори
 • Контроль та керування біотехнологічними  параметрами  процесів виробництва
 • Джерела отримання ферментних препаратів

Питання для дистанційного засвоєння студентів 3 курсу

з дисципліни “Процеси і апарати біотехнологічних виробництв”

1 Кінетичні основи мікробіологічних процесів

2 Основи масопередачі

3 Процеси абсорбції і адсорбції в біотехнології

4 Процеси і апарати для сушіння

 1. Процеси мембранного розподілу сумішей
 2. Процеси стерилізації аераційного повітря

7.Інтегральні стехіометричні рівняння процесів ферментації

8.Процеси ферментації

 1. Механічні процеси в біотехнології
 2. Переміщення рідин. Насоси.

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Інженерна та компьютерна графіка”

1.Побуова 3-х проекцій геомтричного тіла за двома заданими проекціями.

2.Побудова комплексного креслення тіла, зрізаного проектуючою площіною. Визначення натуральної величини перерізу.

3.Побудова лінії взаємного перетину 2-х поверхонь.

4.Геометричні побудови нанесння розмірів.

 1. Основні конструктивні елементи будівлі. Оформлення будівельних креслень.
 2. Класифікація поверхонь. Криві та гранні поверхні. Поверхні обертання
 3. Метричні та позиційні задачі нарисної геометрії. Способи перетворення комплексного креслення
 4. Формати, основні написи, шрифти, масштаби, лінії креслення, позначення виробів і конструкторських документів. Основні види. Правила нанесення розмірів на кресленнях
 5. Основи комп’ютерної графіки. Алгоритм формування зображень.
 6. Автоматизація виконання креслень. Побудова кресленика з 3D-моделі. Редагування зображень.

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Загальна біотехнологія”

1.. Основні продукти біотехнології.Галузі використання біотехнології.

 1. Культивування мікроорганізмів
 2. Розрахунок матеріального балансу по біомасі.Розрахунок матеріального балансу по субстрату
 3. Культивування клітин тварин та рослин.
 4. Принципи вибору систем біологічної очистки рідких промислових відходів.
 5. Принципи і теоретичні основи створення поживних середовищ.
 6. Принципи і теоретичні основи створення поживних середовищ
 7. Об’єкти біотехнології та їх біотехнологічні функції
 8. Основні принципи промислового здійснення біотехнологічних процесів
 9. Передферментаційні стадії біотехнологічних виробництв

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Екобіотехнологія”

 1. Які мікробіологічні особливості компостування органічних відходів?
 2. Які біохімічні особливості компостування органічних відходів?
 3. Які групи живих організмів беруть участь у процесі компостування?
 4. З яких основних компонентів складаються рослинні відходи?
 5. Які компоненти входять до складу компосту, утвореного з органічних відходів?
 6. Які біохімічні перетворення відбуваються в органічних відходах під час компостування та яка динаміка цього процесу?
 7. За яких умов відбувається процес компостування органічних відходів?
 8. У чому полягає природоохоронний ефект компостування органічних відходів?
 9. Який процес називають вермикультивування?
 10. Які біооб’єкти беруть участь у процесі вермикультивування?

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Устаткування БТ виробництв”

 1. Апарати для підготовки поживних середовищ: гідролізапарати періодичної дії, змішувачі – реактори, апарати для стерилізації поживних середовищ.
 2. Апарати для стерилізації твердих поживних середовищ.
 3. Які існують апарати і установки для стерилізації рідких поживних середовищ.
 4. Проаналізувавши літературні джерела, охарактеризувати апарати для стерилізації повітря.
 5. Види апаратів для екстрагування, привести закон Фіка, схеми та принципи дії дифузорів, дифузійних батарей, шнекового вертикального екстрактора; недоліки та переваги устаткування.
 6. Апарати для віджиму: шнековий прес, барабанні вакуум – фільтри, стрічкові фільтри; схеми апаратів, принципи дії, переваги та недоліки.
 7. Які бувають флотатори у виробництві кормових дріжджів, пневматичний флотатор одноступеневий, значення коефіцієнта флотації, схеми установок, принципи дії, переваги, недоліки.
 8. Апарати для розділення рідкої та твердої фаз; центрифуги, фактор розділення; центрифуги відстійного та фільтрувального типу, трубчасті, суперцентрифуги, осаджувальні. Схеми апаратів, принципи дії, недоліки та переваги.
 9. Привести схеми сепараторів – просвітлювачів, сепараторів з відцентровим безперервним вивантаженням осаду та у вибухозахищеному виконанні.
 10. За допомогою літературних джерел привести способи концентрування розчинів БАР, переваги та недоліки устаткування.

Питання для дистанційного засвоєння  з дисципліни “Водна токсикологія”

 1. Джерела забруднення та основні хімічні групи токсичних речовин.
 2. Модулювання якості води.
 3. Методи контролю за якістю води
 4. Основні хімічні групи потенційно токсичних забруднювальних речовин.
 5. Джерела  забруднення    водойм:  відбір    та  консервування проб води на  визначення токсичних  речовин.
 6. Частота і способи відбору проб донних відкладень
 7. Токсикологія сполук важких металів.
 8. Дослідження дії токсикантів.
 9. Проблеми порогової дії токсикантів.
 10. Матеріальна та функціональна кумуляція.

Кафедра філософії та суспільних наук

Питання для дистанційного навчання студентів першого курсу факультету ветеринарної медицини з дисципліни «Філософія».

 1. Окресліть основні світоглядні ідеї філософії Давньої Індії. У чому проявляється гуманізм філософії буддизму?
 2. Визначте причини виникнення філософії у Давній Греції. Які етапи формування античної філософії вам відомі?.
 3. Що ви знаєте про атомізм Давньої Греції?
 4. Охарактеризуйте філософські погляди представників «лінії Платона».
 5. Окресліть основну проблематику філософії Ф. Аквінського. Чи можна вважати, що цей філософ знайшов логічні докази існування Бога?
 6. Хотіли б ви жити в Утопії Т. Мора або Місті Сонця Т. Кампанели? Відповідь аргументуйте.
 7. Які соціально економічні причини сприяли зміні світоглядних настанов західноєвропейського суспільства у добу Нового часу? Порівняйте вчення Ф. Бекона та Р. Декарта.
 8. Кого ви знаєте з представників німецької класичної філософії? Чому Л.  Фейєрбаха вважають ідеалістом у розумінні історії?
 9. К. Маркс – критик чи послідовник філософської системи Г.В.Ф. Гегеля? У чому полягає вчення К. Маркса про суспільно історичну, предметно-практично сутність людини?
 10. Охарактеризуйте основні напрямки сучасної західної філософії ХХ століття. Яку еволюцію пройшов позитивізм у своєму розвитку?

Questions for distance learning of first year students of the Faculty of Veterinary Medicine from the discipline “Philosophy”.

 1. Outline the basic ideological ideas of the philosophy of Ancient India. What manifests the humanism of the philosophy of Buddhism?
 2. Identify the causes of philosophy in Ancient Greece. What are the stages of formation of antique philosophy you know?
 3. What do you know about the atomism of Ancient Greece?
 4. Describe the philosophical views of representatives of the “Plato line”.
 5. Outline the main features of F. Aquinas philosophy. Can this philosopher found logical proofs of the existence of God?
 6. Would you like to live in the Utopia of T. More or the City of the Sun of T. Campanella? Argue for the answer.
 7. What socio-economic reasons have contributed to changing the outlook of Western European society in modern times? Compare the teachings of F. Bacon and R. Descartes.
 8. Who do you know about the representatives of German classical philosophy? Why is L. Feuerbach considered as idealist in understanding history?
 9. K. Marx – critic or follower of the philosophical system Hegel? What is K. Marx’s doctrine of the socially historical and practical essence of man?
 10. Describe the main positivism directions of modern Western philosophy of the twentieth century. What stages does positivism have in its development?

Питання для дистанційного навчання студентів першого курсу факультету ветеринарної медицини з дисципліни

«Історія української культури»

Модуль 1.

 1. Культура Київської Русі. Релігія і вірування епохи Київської Русі.
 2. Література, освіта та наука, архітектура і живопис часів Київської Русі.
 3. Культурне становлення України XIV–XVII ст.
 4. Релігійна ситуація в Україні в XIV–XVII ст.
 5. Освіта. Братські школи. Початок друкарства в Україні. Література (Г. С. Сковорода).
 6. Українське бароко в архітектурі та живописі.
 7. Театр і музика XIV–XVІII ст.

Модуль 2.

 1. Духовне життя України ХІХ століття.
 2. Освіта в Україні ХІХ ст. Головні тенденції розвитку науки в ХІХ столітті.
 3. Розвиток літератури, образотворче мистецтво України ХІХ ст.
 4. Архітектура, театр і музика у ХІХ ст.

Questions for distance learning of first year students of the Faculty of Veterinary Medicine from the discipline «History of Ukrainian Culture».

Module 1.

 1. Culture of Kievan Rus. Religion and beliefs of the epoch of Kievan Rus.
 2. Literature, education and science, architecture and painting of the times of Kievan Rus.
 3. Education. Brotherhood schools. The beginning of printing in Ukraine. Literature (G.S. Skovoroda).
 4. Ukrainian Baroque in architecture and painting.
 5. Theater and music of XIV-XVII centuries.

Module 2.

 1. The spiritual life of Ukraine in the 19th century.
 2. Education in Nineteenth-Century Ukraine. The main trends in the development of science in the nineteenth century.
 3. The development of literature, fine art of Ukraine of the nineteenth century.
 4. Architecture, theater and music in the nineteenth century.

Питання для дистанційного навчання студентів першого курсу факультетів: «Біотехнологія та природокористування»,  з дисципліни «Історія України»

 1. Зародження української державності. Київська Русь.
 2. Галицько-Волинська держава.
 3. Козацька доба української державності.
 4. Самовизначення України і відродження її державності (1917–1921  рр.).
 5. Утворення Української радянської республіки: перші кроки державотворення.
 6. Боротьба за українську державність на західноукраїнських землях у 20- 30-х роках.
 7. Українська державність у період тоталітарно-репресивного режиму (1929-1938 рр.).
 8. Україна в роки Другої світової війни.
 9. Українська радянська республіка: часи «відлиги» та застою.
 10. Розбудова незалежної Української держави.

Питання для дистанційного навчання студентів з дисципліни «Економічна теорія» для студентів факультету ветеринарної медицини

Ринкові відносини.Закони ринку.

 1. Сутність, функції та умови формування ринку.
 2. Структура ринку. Закон попиту і пропозиції. Еластичність.
 3. Ринкова рівновага: взаємодія попиту і пропозиції.

Конкуренція та монополістичні тенденції в економіці

 1. .Сутність, види конкуренції та методи конкурентної боротьби.
 2.  Причини виникнення монополії. Монопольні ціни.
 3.  Види монополії. Економічна монополія та її форми.
 4.  Антимонопольне регулювання економіки

Підприємство та підприємництво в ринковій економіці

 1. Підприємство, його сутність і основні види.
 2. Фонди (капітал) підприємства, їх структура і ефективність використання.
 3.  Витрати підприємства, їх  види та структура.
 4. Результати діяльності підприємства.

Питання для дистанційного навчання студентів з дисципліни «Економічна теорія» для студентів факультету Технології переробки продукції тваринництва та менеджменту

Менеджмент

Споживання, заощадження та інвестиції 

 1. Споживання і заощадження. 
 2. Інвестиції як компонент витрат.
 3. Мультиплікатор витрат.

Класична модель макроекономічної рівноваги. Модель «вилучення-ін’єкції»

 1. Сукупні видатки та макроекономічна рівновага. Модель «видатки-випуск»
 2. Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення-ін’єкції»
 3. Економічна рівновага у довгостроковому періоді. Рецесійний та інфляційний розриви.

Фіскальна політика держави

 1. Сутність та інструменти фіскальної політики. 
 2. Дискреційна фіскальна політика.
 3. Автоматична фіскальна політика.
 4. Фіскальна політика та державний бюджет.

Технології переробки продукції твариництва

Ринкові відносини. Закони ринку.

 1. Сутність, функції та умови формування ринку. 
 2. Структура ринку.
 3. Закон попиту і пропозиції. Еластичність.
 4. Ринкова рівновага: взаємодія попиту і пропозиції.

Конкуренція та  монополістичні тенденції в економіці

 1. Сутність та функції економічної конкуренції. Види конкуренції та методи конкурентної боротьби.
 2. Причини виникнення монополії. Монопольні ціни.
 3. Види монополії. Економічна монополія та її форми.
 4. Антимонопольне регулювання економіки.

Підприємство та підприємництво в ринковій економіці

 1. Підприємство, його сутність і основні види.
 2. Фонди (капітал) підприємства, їх структура і ефективність використання.
 3. Витрати підприємства, їх  види і структура.
 4. Результати діяльності підприємства.

Питання для дистанційного навчання студентів з дисципліни «Політологія» 

Політична система суспільства

 1. Основні елементи політичної системи суспільства.
 2. Держава – центр  політичної системи суспільства.
 3. Політичні партії і суспільно-політичні організації.

Політичний режим

 1. Основні  політичні режими сучасності. 
 2. Авторитаризм і тоталітаризм.
 3. Політична демократія: теорія і практика

Політичні еліти і політичне лідерство. Політика і особистість

 1. Сутність політичного елітизму. 
 2. Концепції політичних еліт.
 3. Природа і соціальне призначення політичного лідерства. Теорії лідерства.
 4. Соціальна роль та функції політичного лідера.

Comments are closed.