До ознайомлення …

до ознайомленн1
Експертний висновок акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»