Положення

Адміністративний напрямокНавчально-науквовий напрямокНавчально-господарсько-виробничий напрямок
Вчена рада
Архів
Відділ міжнародних зв'язків
Юридичний відділ
Інститут підвищення кваліфікації
Наукова частина
Вчений секретар
Відділ аспірантури
Служба військового обліку
Навчально-методичний відділ
Відділ заочного та дистанційного навчання
Відділ по роботі з іноземними студентами
Центр культури та виховання
Центр практичної підготовки та працевлаштування
Відділ технічних засобів навчання
Підготовче відділення
Наукова бібліотека
ВІдділ видавничих справ
Відділ материально-технічного забезпечення та финансово-аналітичного моніторингу (закупівлі, договори, постачання)
Відділ ремонту та експлуатації будівель і споруд (ремонт, водопостачання, електропостачання, теплопостачання)
Відділ благоустрою та озеленення