Проекти для обговорення

Проекти освітніх програм

Проект освітньо-професійної програми «Мисливське господарство»

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ХДЗВА