Проекти для обговорення

Проекти освітніх програм
Для рецензентів

Рецензії і відгуки на  проекти освітніх програм надсилати за адресою info@hdzva.edu.ua

Проект освітньо-професійної програми «Мисливське господарство»

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ХДЗВА