Проекти для обговорення

Проект освітньо-професійної програми «Мисливське господарство»

Проект Колективного договору ХДЗВА на 2020-2024 роки

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ХДЗВА

Науково-методичний центр забезпечення якості освіти