Звіти

Звіт Ректора Барановського Дмитра Івановича за 2018 рік
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність ХДЗВА за 2016 рік
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність ХДЗВА за 2015 рік