Звіти

Звіт Ректора Барановського Дмитра Івановича
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність ХДЗВА за 2016 рік
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність ХДЗВА за 2015 рік