Освітні програми

Бакалавр

Магістр

Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

162 БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

Доктор філософії

Comments are closed.