Навчальні дисципліни

«Фізичне виховання»

Предмет, мета та завдання дисципліни.

  • Предмет фізичного виховання – це соціально-педагогічний процес цілеспрямованого систематичного впливу на людину фізичними вправами, натуральними силами природи, гігієнічними факторами з метою зміцнення здоров’я, розвитку рухових властивостей, вдосконалення морфологічних та функціональних можливостей, формування та покращення головних життєво-важливих рухових навичок та вмінь, а також пов’язаних з ними знань, забезпечення готовності людини до активної участі в суспільному , виробничому та культурному житті.
  • Метою фізичного виховання є – послідовне перманентне формування фізичної культури особистості, виховання здорової, всебічно розвинутої, фізично досконалої людини – будівника суспільства, в якому вона живе, готової до праці та захисту своєї Батьківщини, виховання морально-вольових якостей та потреби у здоровому способі життя, використання здобутих цінностей фізичної культури у особистій, громадській, професійній діяльності та в сім’ї.

 

Завдання фізичного виховання, як навчальної дисципліни є формування наступних умінь:

  • Уміти використовувати у своїй практичній діяльності набуті знання основних теоретичних положень з фізичного виховання;
  • Уміти розвивати загальні фізичні якості за допомогою різновидів вправ легкої атлетики (біг, стрибки, метання та ін.);
  • Уміти виконувати техніко-тактичні прийоми із спортивних ігор і мати навички суддівства (футбол, волейбол, теніс, настільний теніс, баскетбол, шахи, шашки);
  • Уміти виконувати базові комплекси оздоровчого фіт несу та основні акробатичні та гімнастичні елементи, що входять до різновидів гімнастики;
  • Уміти планувати фізичне навантаження і здійснювати самоконтроль фізичного стану при виконанні силових та вправ с обтяженням;
  • Уміти застосовувати комплекси фізичних вправ для підвищення ефективності праці з урахуванням особливостей прикладно-професійної фахової діяльності.