Е-періодика

А

Аграрна економіка, Дубляни

Аграрна наука і освіта, Київ

Аграрна наука та харчові технології, Вінниця

Аграрний вісник Причорномор’я : Біологічні науки, Одеса

Аграрний вісник Причорномор’я : Ветеринарні науки, Одеса

Аграрний вісник Причорномор’я : Економічні науки, Одеса

Аграрний вісник Причорномор’я : Сільськогосподарські науки, Одеса

Аграрний вісник Причорномор’я : Технічні науки, Одеса

Агробіологія, Біла Церква

Агроекологічний журнал, Київ

Агроінком, Чабани

Агропромислове виробництво Полісся, Житомир

Агросвіт, Київ

Агрохімія і ґрунтознавство, Харків

Академічний огляд, Дніпро

Актуальні питання гуманітарних наук, Дрогобич

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, Рівне

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, Харків

Актуальні проблеми інноваційної економіки, Харків

Б

Бджільництво України, Житомир

Бізнес Інформ, Харків

Бізнес-навігатор, Херсон

Біоенергетика, Київ

Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь

Біологія та екологія, Полтава

Біологія тварин, Львів

Біомедична інженерія та електроніка, Херсон

Біоресурси і природокористування, Київ

Бухгалтерський облік і аудит, Київ

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації, Київ

В

Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, Харків

Ветеринарна біотехнологія, Київ

Ветеринарна медицина, Харків

Ветеринарна медицина України, Київ

Вища освіта України, Київ

Вівчарство та козівництво, Нова Каховка

Вісник аграрної історії, Київ

Вісник аграрної науки, Київ

Вісник аграрної науки Причорномор’я, Миколаїв

Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Дніпро

Вісник економічної науки України, Київ

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія : Екологія, Кам’янець-Подільський

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Економічні науки, Кам’янець-Подільський

Вісник Київського інституту бізнесу та технологій, Київ

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Біологія, Київ

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Економіка, Київ

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну Серія : Економічні науки, Київ

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : Економічні науки, Рівне

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : Сільськогосподарські науки, Рівне

Вісник післядипломної освіти Серія : Соціальні та поведінкові науки, Київ

Вісник Сумського державного університету Серія : Економіка, Суми

Вісник Сумського національного аграрного університету Серія : Агрономія і біологія, Суми

Вісник Сумського національного аграрного університету Серія : Будівництво, Суми

Вісник Сумського національного аграрного університету Серія : Економіка і менеджмент, Суми

Вісник Сумського національного аграрного університету Серія : Механізація та автоматизація виробничих процесів, Суми

Вісник Сумського національного аграрного університету Серія : Тваринництво, Суми

Вісник Тернопільського національного економічного університету, Тернопіль

Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти, Запоріжжя

Вісник фармації, Харків

Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : Психологія, Харків

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харків

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Біологія, Харків

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Валеологія: сучасність і майбутнє, Харків

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Геологія. Географія. Екологія, Харків

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Екологія, Харків

Вісник Харківської державної академії культури Серія : Соціальні комунікації, Харків

Вісник Хмельницького національного університету : Економічні науки, Хмельницький

Г

Гідробіологічний журнал, Київ

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, Київ

Е

Екологічна безпека, Кременчук

Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, Івано-Франківськ

Екологічна безпека та природокористування, Київ

Екологія і природокористування, Дніпропетровськ

Економіка АПК, Київ

Економіка і організація управління, Вінниця

Економіка природокористування і сталий розвиток, Київ

Економіка та управління АПК, Біла Церква

Економіка України, Київ

Економіка, управління та адміністрування, Житомир

Економіка. Менеджмент. Підприємництво, Сєвєродонецьк

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, Вінниця

Економіка. Фінанси. Право, Київ

Економіст, Київ

Економічний аналіз, Тернопіль

Економічний вісник Серія : Фінанси, облік, оподаткування, Ірпінь

Економічний форум, Луцьк

Економічні науки Серія : Економіка та менеджмент, Луцьк

Ефективна економіка, Київ

Ефективне кролівництво і звірівництво, Черкаси

Ефективність державного управління, Львів

Ж

Журнал органічної та фармацевтичної хімії, Харків

З

Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, Харків

Збалансоване природокористування, Київ

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), Мелітополь

Зернові культури, Дніпро

Зернові продукти і комбікорми, Одеса

И

Известия Харьковского энтомологического общества, Харьков

І

Інженерія природокористування, Харків

Інноваційна економіка, Тернопіль

Іноземні мови, Київ

Інфекційні хвороби, Тернопіль

Інформаційні технології і засоби навчання, Київ

К

Клінічна фармація, Харків

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, Львів

Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, Кропивницький

Корми і кормовиробництво, Вінниця

Л

Ліки України плюс, Київ

Лісівництво і агролісомеліорація, Харків

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість, Львів

Лісове і садово-паркове господарство, Київ

Лісовий журнал, Київ

М

Маркетинг в Україні, Київ

Маркетинг і менеджмент інновацій, Суми

Меліорація і водне господарство, Київ

Менеджер, Маріуполь

Менеджмент, Київ

Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку, Запоріжжя

Механізація та електрифікація сільського господарства, Глеваха

Мікробіологічний журнал, Київ

Мікробіологія і біотехнологія, Одеса

Молодий вчений, Херсон

Морський екологічний журнал, Одеса

Н

Наука і освіта, Одеса

Наука та інновації, Київ

Наука, технології, інновації, Київ

Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], Одеса

Науковий вісник “Асканія-Нова”, Нова Каховка

Науковий вісник ветеринарної медицини, Біла Церква

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Львів

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Серія : Ветеринарні науки, Львів

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Серія : Економічні науки, Львів

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Серія : Сільськогосподарські науки, Львів

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Серія : Харчові технології, Львів

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Серія : Агрономія, Київ

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Серія : Біологія, біотехнологія, екологія, Київ

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва, Київ

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Серія : Гуманітарні студії, Київ

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес, Київ

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Серія : Лісівництво та декоративне садівництво, Київ

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Серія : Педагогіка, психологія, філософія, Київ

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Серія : Право, Київ

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Серія : Техніка та енергетика АПК, Київ

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Київ

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Серія : Філологічні науки, Київ

Науковий вісник НЛТУ України, Львів

Науковий вісник Полісся, Чернігів

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі Серія : Економічні науки, Полтава

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : Біологічні науки, Луцьк

Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, Мелітополь

Науковий вісник Ужгородського університету Серія : Біологія, Ужгород

Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ

Наукові записки НаУКМА : Біологія та екологія, Київ

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія : Біологія, Тернопіль

Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, Львів

Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН, Харків

Новітні агротехнології, Київ

П

Питання біоіндикації та екології, Запоріжжя

Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель, Дніпро

Підприємництво і торгівля, Львів

Підприємництво та інновації, Київ

Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, Кам’янець-Подільський

Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : Економічні науки, Кам’янець-Подільський

Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : Сільськогосподарські науки, Кам’янець-Подільський

Проблеми і перспективи економіки та управління, Чернігів

Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, Харків

Проблеми охорони праці в Україні, Київ

Продовольча індустрія АПК, Київ

Продовольчі ресурси, Київ

Продуктивність агропромислового виробництва, Київ

Р

Рибне господарство України, Керчь

Рибогосподарська наука України, Київ

Розведення і генетика тварин, Київ

С

Свинарство, Полтава

Світ медицини та біології, Полтава

Сільське господарство та лісівництво, Вінниця

Сільський господар, Львів

Сільськогосподарська мікробіологія, Чернігів

Стандартизація. Сертифікація. Якість, Харків

Статистика України, Київ

Стратегічні пріоритети Серія : Економіка, Київ

Сучасне птахівництво, Київ

Сучасні питання економіки і права, Київ

Т

Таврійський науковий вісник Серія : Економіка, Херсон

Таврійський науковий вісник : Економічні науки, Херсон

Таврійський науковий вісник : Сільськогосподарські науки, Херсон

Тваринництво України, Київ

Техніка і технології АПК, Дослідницьке

Техніка, енергетика, транспорт АПК, Вінниця

Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України, Дослідницьке

Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, Харків

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Біла Церква

У

Український біофармацевтичний журнал, Харків

Український селянин, Черкаси

Управління економікою: теорія та практика, Київ

Управління проектами та розвиток виробництва, Луганськ

Ф

Фактори експериментальної еволюції організмів, Київ

Фармакологія та лікарська токсикологія, Київ

Фізіологічний журнал, Київ

Х

Харчова наука і технологія, Одеса

Харчова промисловість, Київ

Химия и технология воды, Киев

Э

Экономика Украины, Киев

Англомовні видання

A

Art of medicine , Ивано-Франковск

Agrarian bulletin of the Black sea littoral , Odessa

Agricultural and resource economics: international scientific e-journal , Харьков, Вроцлав

Agrology , Dnipro

Animal science and food technology , Киев

Agricultural science and practice , Kyiv

B

Biological systems: theory and innovation , Киев

Biosystems diversity , Dnipro

Biotechnologia Acta , Киев

E

Ecology and noospherology , Kyiv, Dnipro

Environmental economics , Sumy

Environmental problems , Lviv

J

Journal for veterinary medicine, biotechnology and biosafety , Kharkiv

M

Morphologia , Днепр

S

ScienceRise : Biological science, Харків

ScienceRise : Pharmaceutical Science, Харків

T

Theoretical and applied veterinary medicine, Дніпро

U

Ukrainian Biochemical Journal, Kyiv

Ukrainian entomological journal, Київ

Ukrainian journal of forest and wood science, Київ

Ukrainian journal of veterinary sciences, Київ

Ukrainian journal of veterinary and agricultural sciences, Lviv

Comments are closed.