Видання науковців ХДЗВА

Продукти бджільництва: технологія отримання, оцінка якості, сфери застосування : навчально-методичний посібник / В. Г. Прудніков, Г. Л. Лисенко, А. Л. Леппа, І. М. Гейда, К. Д. Бучковська. – Харків : ФО-П Леонов Д. С., 2021. – 224 с.

В навчально-методичному посібнику наведено загальні теми за навчальною програмою “Технологія переробки продукції тваринництва”. Проведено історичний огляд про походження, отримання та використання різноманітних бджолопродуктів. Детально розглянуто усі наявні технології отримання натурального меду, бджолиного воску, прополісу, квіткового пилку (обніжжя), перги, маточного молочка, бджолиної отрути, трутневого гомогенату тощо. Викладено вимоги чинних стандартів та методики дослідження якості основних продуктів бджільництва.

Місце зберігання: абонемент наукової літератури (кім.113)

Биология крупного рогатого скота мясных пород: монография / А. Н. Угнивенко, А. И. Колесник, Т. А. Антонюк, В. Г. Прудников, Д. К. Носевич. – Киев: [ФОТ Ямчинський А. В.], 2020. – 608 с.

У монографії висвітлено матеріали щодо біологічних особливостей великої рогатої худоби м’ясних порід. Наведені особливості формування та прояву ознак самиць і бугаїв. Акцентовано увагу на прояві ознак в онтогенезі, специфіці живлення, пристосуванні до умов зовнішнього середовища, етології, інстинктах та стійкості і сприйнятливості до поширених серед великої рогатої худоби захворювань.

Місце зберігання: абонемент наукової літератури (кім.113)

Підвищення генетичного потенціалу продуктивності в свинарстві України : монографія / О. М. Церенюк, О. В. Акімов, О. М. Бобрицька, А. М. Хохлов, Р. Л. Сусол, О. С. Мірошнікова, І. М. Мартинюк, А. П. Палій, А. П. Палій, О. І. Чалий. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2020. – 282 с.

У монографії узагальнено літературні дані та результати власних досліджень, у тому числі попереднього етапу досліджень, наведено результати роботи низки господарств з розведення порід свиней уельс та ландрас. Окреслено особливості змін, що відбуваються в популяціях, які потрапляють в інакші геокліматичні, кормові та ветеринарні умови. Викладено питання використання уельської породи свиней за чистопородного розведення, схрещування та гібридизації. Висвітлено проблеми підвищення генетичного потенціалу продуктивності свиней, оцінки ефекту гетерозису у свинарстві. Наведено методику комплексної оцінки племінної цінності свиней з урахуванням результатів вивчення поліморфізнму за найбільш перспективними в свинарстві генами QTL.

Місце зберігання: абонемент наукової літератури (кім.113)

Comments are closed.