Науково-дослідна частина

Реєстрація науково-дослідної роботи
 1. Сайт Український інститут науково-технічної експертизи та інформації
 2. Підрозділ напрями діяльності:
  1. Державна реєстрація НТР;
  2.   Он-лайн реєстрація НТР
 3. Вхід в систему (за потреби реєстрація).
 4. Особистий кабінет
  1. НДДКР;
   1. Реєстраційна картка (РК);
   2. Облікова картка (ОК).

Перед заповненням РК і ОК необхідно ознайомитися з інструкціями що до заповнення карток.

Захист PhD

Адреси, на які надсилаються зауваження на дисертацію

та звернення інших осіб 

Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб можуть надаватися в друкованому або електронному вигляді. Вони обов’язково підписуються автором, а підпис засвідчується печаткою установи, де працює науковець, який написав зауваження на дисертацію.

В електронному вигляді надсилаються відскановані зауваження на дисертацію.

Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб направляються за адресою:

 • в друкованому вигляді – канцелярія Харківської зооветеринарно академії (спеціалізована вчена рада – ДФ 64.070.001, відповідальна за атестацію PhD Бусол Л.В.), вул.°Академічна, 1, смт. Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська область, Україна, 62341;
 • в електронному вигляді – lesay.busol@ukr.net
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 'Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії'
Основний конкурс
Про результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності