Навчально-науково-організаційний відділ

Навчальний відділ  є структурним навчальним і науково-організаційним підрозділом академії, який планує та організує управління навчальною діяльністю, приймає участь у плануванні науково-методичної діяльності, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу. Навчальний відділ у різні роки очолювали Є.І Галіщєва, Т.В. Мусієнко, Л.П. Комарова, В.О. Попова, В.М. Жиліна (з 2003 р.)

 

gilina

Жиліна
Валентина Миколаївна

Начальник навчально-науково-організаційного відділу, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії

Склад відділу

karas

Карась
Ірина Віталіївна

Диспетчер навчально-науково-організаційного відділу

pron

Пронь
Наталія Анатоліївна

Фахівець навчально-науково-організаційного відділу

busel

Бусел
Лариса Анатоліївна

Фахівець навчально-науково-організаційного відділу

machula

Мачула
Надія Євгеніївна

Секретар навчально-науково-організаційного відділу

Функції НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ
 1. Координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів академії, професорсько-викладацького складу по забезпеченню навчального процесу.
 2. Розробка сумісно з деканатами робочих навчальних планів, графіків навчального процесу (навчальних занять, сесій, навчальних і виробничих практик, канікул) та контроль за їх виконанням.
 3. Складання розкладу навчальних занять, екзаменів, доведення до відома деканатів і кафедр та контроль за його виконанням.
 4. Участь у плануванні кількості груп на курсах факультетів.
 5. Планування педагогічного навантаження на навчальний рік професорсько-викладацькому складу академії та контроль за його виконанням.
 6. Участь у складанні проекту штатного розпису науково-педагогічних працівників.
 7. Облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю з цього питання.
 8. Координація раціонального використання навчальних приміщень.
 9. Складання індивідуального навчального плану студента при переведенні з іншого навчального закладу, на іншу форму навчання, контроль за його виконанням.
 10. Підготовка та видача академічної документації (заліково-екзаменаційних відомостей, екзаменаційних листів); аналіз і узагальнення результатів екзаменаційних сесій.
 11. Оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються організації навчального процесу.
 12. Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно пропусків навчальних занять.
 13. Аналіз і узагальнення даних з навчальної, навчально-методичної роботи кафедр і кадрового забезпечення навчального процесу на підставі щорічних звітів кафедр і деканатів.
 14. Збір, обробка та складання зведених статистичних звітів академії (форма 2-3 нк, матеріали рейтингу інше).
Контакти
Начальник навчально-науково-організаційного відділу відділу Жиліна Валентина Миколаївна, кандидат ветеринарних наук, доцент
Співробітники Адреса: 62341 кімн. 23, вул. Академічна, 1, смт. Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська область
Розклад занять тел. (05763) 5-74-71

Email: ,

valentyna.zhylina@ukr.net