Інститут післядипломної освіти

ipo main

Історія Інституту

Як і інші структурні підрозділи ХДЗВА, Інститут післядипломної освіти має свою давню історію. З 1945 р. в ХЗІ постійно діяли курси підвищення кваліфікації різних категорій фахівців. На підставі постанови Ради Міністрів СРСР у 1966 р. при ХЗВІ створено факультет підвищення кваліфікації керівних працівників.

У 1967р. на короткочасних курсах підвищили кваліфікацію всі зооветеринарні фахівці області. Факультет мав спеціалізації з промислового птахівництва, виробництва молока і яловичини, зоогігієни (єдина в СРСР), зоології, годівлі тварин, строки навчання від 6 місяців до 1 року.

Разом з фахівцями виробничої сфери підвищували свою кваліфікацію за окремими напрямками викладачі технікумів, а потім і вузів.

Керівництво факультету встановило тісний зв’язок з кращими господарствами України, а також науковими закладами м. Харкова, які ставали базовими для проведення занять зі слухачами.

Першим проректором ФПК став професор В.К.Чернуха, який працював на факультеті по 1972 рік. Із 1972 року факультет послідовно очолювали: професор М.Є.Павлов (1972-1985р.р.); кандидат економічних наук А.Ю.Страхов (1985-1990р.р.); професор В.І.Воронянський (1991-1997р.р.); доктор ветеринарних наук, професор М.В. Чорний (1998-1999р.р.); доцент А.М. Труш (1999-2001р.р.)

А у 1979 році за наказом Міністерства сільського господарства СРСР додатково створено факультет підвищення кваліфікації викладачів інституті

Тут постійно підвищували кваліфікацію викладачі технікумів з 4–6 зоотехнічних профілів, ветеринарії і стільки ж викладачів вищих навчальних закладів.

На факультеті проходили стажування слухачі з-за кордону

У 1974 – 1977 р.р. навчались 44 фахівці з Куби та з1983 по 1986 р.р. підвищували кваліфікацію 53 лікарі – бактеріологи з Монголії.

У 2002 році наказом Міністерства аграрної політики України на базі факультетів підвищення кваліфікації керівних працівників і викладачів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації реорганізовано у Інститут післядипломної освіти і першим директором став В.Г.Прудніков. Керівництво цим закладом послідовно здійснювали професор В.Г.Прудніков (2002–2005р.р.); доцент Г.О.Перемот (2005-2010 р.р.).

З 2010 року і по теперішній час Інститут очолює доктор сільськогосподарських наук, професор Василь Григорович Прудніков.

Основні функції Інституту

Організація та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу України – зооінженерів та лікарів ветеринарної медицини різних категорій та стажування викладачів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.

Підвищення кваліфікації слухачів здійснюється за держзамовленням та контрактом. Щорічний ліцензований обсяг складає 520 осіб.

На базі Харківської державної зооветеринарної академії функціонує консорціум, який є складовою учбового процесу, в склад якого входять: Харківська державна зооветеринарна академія, ННЦ Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини, Харківська державна лабораторія веринарно-санітарної експертизи ринків, Інститут тваринництва НААНУ, Харківська державна лабораторія ветеринарної медицини, Харківська державна ветеринарна лікарня, Харківська біофабрика, Харківський біотехнологічний центр НААНУ, СК “Восток”, ВСАТ «Агрокомбінат Слобожанський», Харківський зоологічний парк тощо.

Викладачі Інституту є творчим колективом вчених, які здатні кваліфіковано, з високою відповідальністю здійснювати підвищення кваліфікації спеціалістів на достатньому науково-технічному рівні.

У навчальному процесі задіяні такі відомі вчені як:

доктори ветеринарних наук, професори, академіки НААНУ, Б.Т.Стегній та В.О.Головко; доктори с.-г. наук, професори, чл.-кор. НААНУ О.М.Маменко, та В.М.Кандиба; доктор ветеринарних наук, професор, чл.-кор. НААНУ Ю.О.Приходько; доктори с.-г. наук, професори В.Г.Прудніков, М.М.Лємєшева, В.І.Гноєвий, І.В.Гноєвий, А.М.Хохлов, Є.І.Чигрінов; доктори ветеринарних наук, професори В.А.Кочмарський; М.В.Чорний, Ю.П.Балим, А.І.Завгородній, І.В.Яценко; доктор біол. наук, професор, В.П.Кошевой; професори М.І.Карташов та В.Я.Пономаренко; доценти І.М.Щетинський, І.І.Білоконов, В.К.Смолянінов, М.М.Савенко Р.В.Северин, А.М.Труш, А.М.Пономаренко, В.І.Бирка, В.І.Корнієнко, О.В.Ладогубець, С.Б.Боровков, В.М.Могільовський, Т.М.Рижкова, В.О.Зандарян, Т.М.Данілова, А.А.Воронкова.

В навчальному процесі використовується навчально–наукова лабораторія генетично–молекулярних методів дослідження ім. П.І.Вербицького (завідувач Р.В.Северин).

Сьогодні перед Інститутом стоять нові завдання, спрямовані на піднесення ролі аграрної науки, підвищення якості освіти, оновлення її змісту і форм, широке запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій навчання, органічне поєднання освіти і науки, тісну інтеграцію у загальноєвропейську систему освіти.

Діяльність Інституту

Інститут підвищення кваліфікації входить в структуру Харківської державної зооветеринарної академії, який має ліцензію на підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина» та 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», ліцензійний обсяг – 520 осіб, термін дії ліцензії до 01.07.2020 року.

Діяльність Інституту здійснюється на підставі Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», підзаконних нормативних актів, статуту академії та положення про Інститут підвищення кваліфікації у відповідності до навчальних планів.

Основні види діяльності Інституту – це підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців агропромислового комплексу України; підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державних установ ветеринарної медицини; організація та проведення стажування викладачів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

На базі Харківської державної зооветеринарної академії функціонує консорціум, який є складовою учбового процесу, в склад якого входять: Харківська державна зооветеринарна академія, ННЦ Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини, Харківська державна лабораторія веринарно-санітарної експертизи ринків, Інститут тваринництва НААНУ, Харківська державна лабораторія ветеринарної медицини, Харківська державна ветеринарна лікарня, Харківська біофабрика, Харківський біотехнологічний центр НААНУ, СК “Восток”, ВСАТ «Агрокомбінат Слобожанський», Харківський зоологічний парк тощо. Також для навчання слухачів ІПО використовується навчаль-наукова лабораторія генетико-малекулярних методів дослідження ім. П.І.Вербицького, завідуючей якої є доцент кафедри епізоотології і ветеринарного менеджменту Р.В.Северин.

У навчальному процесі задіяні такі відомі вчені, які здатні кваліфіковано, з високою відповідальність здійснювати підвищення кваліфікації спеціалістів на достатньому науково – технічному рівні: доктори ветеринарних наук, професори, академіки НААНУ Б.Т.Стегній та В.О.Головко; доктор с.-г. наук, професор, чл.-кор. НААНУ О.М.Маменко; доктор ветеринарних наук, професор, чл.-кор. НААНУ Ю.О.Приходько; доктори с.-г. наук, професори В.Г.Прудніков, В.І.Гноєвий, І.В.Гноєвий, А.М.Хохлов, Є.І.Чигрінов; доктори ветеринарних наук, професори В.А.Кочмарський. М.В.Чорний, Ю.П.Балим, А.І.Завгородній, І.В.Яценко; професори В.І.Корнієнко та В.Я.Пономаренко; доценти І.М.Щетинський, В.К.Смолянінов, М.М.Савенко, Р.В.Северин, А.М.Пономаренко, В.І.Бирка, О.В.Ладогубець, С.Б.Боровков, В.М.Могільовський, Т.М.Рижкова, В.О.Зандарян, Т.М.Данілова, А.А.Воронкова.

Сьогодні перед Інститутом стоять нові завдання, спрямовані на піднесення ролі аграрної науки, підвищення якості освіти, оновлення її змісту і форм, широке запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій навчання, органічне поєднання освіти і науки, тісну інтеграцію у загальноєвропейську систему освіти.

Склад Інституту

prudnikov

Прудніков

Василь Григорович

Директор Інституту

доктор сільськогосподарських наук, професор


mixaylovskaya
mixaylovskaya

Михайловська

Євгенія Костянтинівна

Секретар ІПО

Надання послуг

Надання послуг:

  1. Підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини різних категорій

(ліцензія № 636835 до 01.07.2020 р.)

За рахунок Держаного бюджету України.

За контрактом:

  • лікарі ветеринарної медицини (1500,00 грн. згідно кошторису)
  • реалізатори ветеринарних медикаментів і препаратів

(1200,00 грн. згідно кошторису)

  1. Стажування викладачів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.
  2. Науковий супровід в виробництві і переробці продукції тваринництва.
Оголошення

Шановні фахівці з ветеринарної медицини!

В Інституті підвищення кваліфікації Державного біотехнологічного університету (Харківська державна зооветеринарна академія) оголошується набір на курси підвищення кваліфікації online для лікарів ветеринарної медицини приватних та державних лікарень і аптек.

Лекції, практичні заняття та атестацію проводять провідні викладачі Харківської державної зооветеринарної академії.

Після закінчення навчання слухачі проходять атестацію (у формі тестування) за результатами якої отримають свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Тривалість навчання – два тижні, що проходитиме в дистанційному режимі.

🖥️Початок занять орієнтовно з 05 жовтня 2021 р. 

Заявки приймаються до 27 вересня 2021 р.

Вартість контракту – 3000,00 грн.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

📞 (05763) 57-525 приймальня Інституту підвищення кваліфікації

📞 (093) 82-02-179 – секретар ІПК

Ми завжди на зв’язку і чекаємо Ваших дзвінків та повідомлень!!!

Ліцензія та положення
[pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/lytsenzyya-skan..pdf”] [pdf-embedder url=”http://hdzva.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/polozhennya-ipo-skan.pdf”]
Контактна інформація

Адреса: 62341, смт. Мала Данилівка, Дергачівський р-н, Харківська обл.,

Інститут післядипломної освіти,

Головний навчальний корпус, 2 поверх, кімната № 224

тел./факс 057-63-57-525; електронна пошта: inst_post@hdzva.edu.ua