Освітні програми

Бакалавр

Магістр

Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва
162 БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

Доктор філософії