Практичний психолог

IMG 171678fa39f629ce67ed3b2cb14175fa V[1]

Богун Наталія Сергіївна
практичний психолог ХДЗВА

освіта – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

спеціальність – психолог, практичний психолог у закладах освіти

Шановні здобувачі вищої освіти!

Життя студента поряд із загальними характеристиками, що притаманні життю кожної людини, має цілий ряд особливостей, викликаних, перш за все, психогігієнічними умовами. А ці умови, у свою чергу, визначаються цілою низкою чинників, а саме: віком, регламентом навчання, високим розумовим навантаженням, нераціональним харчуванням, високим нервово-психічним напруженням. Саме тому психологічна підтримка молоді у закладах вищої освіти є надзвичайно актуальною.

Завдання цієї підтримки полягає у вивченні та психологічному супроводі індивідуального розвитку кожного здобувача вищої освіти, охороні його психофізичного здоров’я, взаємодії сім’ї та всіх учасників навчально-виховного процесу; створенні оптимальних умов для розвитку; соціалізації, самовизначенні і самореалізації кожної особистості як громадянина України та майбутнього фахівця.

 Не соромтеся звернутись особисто,  зателефонувати чи написати і поставити питання, яке вас хвилює.

+380676052766; phylosophyhdzva@gmail.com