Історія

Унікальний Харків

Один з найстаріших вузів України сільськогосподарського профілю – Харківська державна зооветеринарна академія має давню і багату історію. За більш ніж 200 років він пройшов шлях від кафедри лікування тварин у складі медичного факультету Харківського університету до самостійного вищого навчального закладу. Так склалося, що якраз у Харкові було відкрито перший в Україні ветеринарний навчальний закладу I розряду (вищий ) у 1851р, першим в Україні став готувати вчених – зоотехніків Харківський зоотехнікум (з правами вищої школи), відкритий у 1920 р на базі Харківського землеробного училища (1855 р). Об’єднання двох споріднених вузів відбулось у 1960 році за Постановою Ради Міністрів УРСР на базі Харківського зоотехнічного інституту.

Харківський ветеринарний інститут (1973 р.) у Російській імперії був другим вищим навчальним закладом  після Петербурзької медико-хірургічної академії, що готував ветеринарних спеціалістів. Також це був перший вищий навчальний заклад, який відокремився від Харківського університету і набув статусу самостійного.

Історія Харківського ветеринарного інституту зберігає пам’ять про його видатних організаторів і вчених. Особливу шану, славу і гордість складають Почесні члени і Почесні професори. Це лауреати Нобелівської преміі: академік АН СРСР І. П. Павлов, і професор І. І. Мечніков; професор В. Я. Данілевський, професор М. М. Бекетов.

Провідні вчені ХВІ самовіданно працювали над подоланням інфекційних хвороб тварин:чуми, сапу, ящуру, сибірки. Успіхом завершилась багаторічна дослідницька робота професора Л. С. Ценковського. У лабораторіях ХВІ він та його колеги – молоді вчені І. М. Садовський та О. П. Шалашніков винайшли метод приготування вакцини проти сибірки.

В історію ветеринарної медицини золотими літерами вписані імена організаторів ветеринарної справи і освіти: Н. Д. Галицького – організатора і директора (1801 – 1868 роках) Харківського ветеринарного училища; А. О. Раєвського – директора ХВІ з 1884 до 1904 р.р., очолював першу в Російській імперії бактеріологічну лабораторію з виготовлення вакцини  проти сибірки для практичних цілей; О. В. Дедюліна – директора ХВІ у 1917 – 1919 роках, провідного спеціаліста у галузі м’ясознавства і холодильної справи; першого директора і організатора НДІ наукової і практичної ветеринарії у Харкові; Г. Й. Гумілевського – заслуженого професора, гістолога, директора ХВІ з 1909 до 1917р., одного з організаторів III Всеросійського з’їзду ветеринарних лікарів, що відбувся у ХВІ у 1913 році. За заслуги з підготовки ветеринарних спеціалістів, з розвитку ветеринарної справи і науки  Харківському ветеринарному інституту у 1914 році присвоєно почесне на той час звання Імператорського, він став найменуватись Імператорським Миколи І інститутом.

До наших днів зберігся навчальний корпус ветеринарного інституту, в якому він функціонував з 1855р до 1960р., до об’єднання з Харківським зоотехнічним інститутом. Тепер в ньому розмістився будинок творчості для дітей та юнацтва.

Не менш славна історія створення і розбудови Харківського зоотехнічного інституту, заснованого на базі Харківського землеробного училища. Тут навчались і працювали особистості, які в майбутньому стали всесвітньо відомими вченими, винахідниками, діячами культури і літератури. Це академіки ВАСГНІЛ: М. Ф. Іванов, А. П. Редькін, М. І. Дьяков, В. С, Пустовойт, М. Д. Потьомкін; винахідники бджолярського знаряддя – В. І. Ломакін, М. В. Ломакін; творець соснового бору на території ХЗУ (тепер ХДЗВА), талановитий його організатор, винахідник садильного «меча» особливої конструкції – О. А. Колєсов.

В історію Харківського зоотехнічного інституту (1929 – 1960рр) вписані славні імена його організаторів і директорів, серед яких особливе місце займає В. В. Мацкевич, директор ХЗІ у 1938 – 1946 роках. Його діяльність була тісно пов’язана з подіями, які відбувалися в Україні у той період. Це евакуація інституту до Алма-Ати у вересні 1941р, відновлювальні роботи після вигнання німецьких загарбників із студентського містечка у серпні 1943р. Подальша його робота пов’язана з керівними посадами у міністерстві сільського господарства: міністр сільського господарства УРСР та СРСР у 50 – х роках ХХ ст..

Важливу роль у зміцненні матеріально-технічної бази інституту і навчального господарства відіграв директор ХЗІ (1946 – 1960рр) і ректор ХЗВІ (1960 – 1962 р.р.) член – кор. ВАСГНІЛ, професор М. І. Книга.

Під його керівництвом продовжилась реконструкція навчальних корпусів та будівництво нових приміщень і об’єктів; постійну увагу приділяв зміцненню науково-дослідного господарства «Прогрес». Створене унікальне стадо симентальської породи, побудований молокозавод, що випускав високоякісну продукцію. На той час студентське містечко було прекрасно облаштовано.

У цьому культурному середовищі виплекали свій талант відомі всьому світу майбутні поети і письменники: К. Треньов, О. Олесь, Г. Михайличенко, Я. Мамонтов, О. Слісаренко, Г. Хоткевич.

Літературні традиції відбилися у творчості сучасних майстрів слова: Р. Головенка, І. Калашніка, М. Чумака, А. Хохлова, В. Сухарльова, В. Кандиби.

Для розміщення на сайті «Унікальний Харків».

Матеріал підготувала зав. музеєм Н.А. Парака.

3.11. 2017 р.

Історія Харківського ветеринарного інституту (1805–1960 рр.)

1805–р.      Відкриття кафедри ветеринарії (скотолікування) на відділенні лікарських і медичних наук Харківського університету.

1806 р.       Посаду завідувача кафедри ветеринарії обійняв талановитий вчений з Німеччини, професор, доктор медицини Ф. Пільгер.

1807 р.       Професор Ф. Пільгер розробляє і подає до університету проект будівництва ветеринарного інституту із 2-х відділень:   агрономічного і ветеринарного. Проект був схвалений медичним факультетом і радою університету, але  реалізувати його не вдалося.

1817 р.       Започатковано перший в Україні ветеринарний журнал «Украинский домовод» за редакцією Ф. Пільгера.

1839 р.       Через 35 років здійснилася частина проекту Ф. Пільгера: при ветеринарній кафедрі університету заснована Практична  Ветеринарна школа. Організатор і директор школи – професор, доктор медицини К.Ф. Вишневський. Ветеринарній справі вихованці школи навчались три роки і по її закінченні отримували звання ветеринара або помічника ветеринара.

1851 р.       Школу перетворено у Харківське ветеринарне училище І розряду (вище) – самостійний навчальний заклад із власним бюджетом і штатом. Відповідно до Статуту училищу надавалось право присвоювати вчені ступені магістра ветеринарних наук, ветеринарного лікаря, ветеринарного помічника.

1855 р.       У місті Харкові по вулиці Сумській збудовано приміщення для ветеринарного училища.  Це був головний навчальний корпус інституту до 1960 року.

1873 р.       Ветеринарне училище реформовано в інститут – вищий навчально-практичний заклад для підготовки вчених ветеринарів та ветеринарних фельдшерів.

1882-1888 рр.     Вчені ХВІ – І.М. Садовський та О.П. Шалашніков проводять досліди з вакцинації тварин проти сибірки за методом  професора Л.С. Ценковського.

1988 р.       Інститут починає видавати збірник наукових робіт, проведених в його лабораторіях.

1889 р.       Почала діяти під керівництвом  директора ХВІ  О.А. Раєвського спеціальна бактеріологічна лабораторія, в якій виготовлялась вакцина проти сибірки для практичних цілей, а також тут проводились нові наукові дослідження.

1913 р.       На базі ХВІ проходить ІІІ Всеросійський з’їзд ветеринарних лікарів.  Від учаcників з^їзду  ветеринарному  інституту оголошено подяку.

1914 р.       За заслуги у справі розвитку ветеринарної науки і освіти Харківському ветеринарному інституту присвоєно звання Імператора Миколи І.

1915-1917 рр.     Під час Першої світової війни  студенти – ветеринари  у складі спеціальних загонів працювали добровольцями-санітарами по евакуації поранених солдат з поля бою і розміщенню їх по госпіталях.

1924- 1925 рр.    Народний Комісаріат освіти УРСР затверджує «Навчальний план ветеринарних факультетів при ветеринарних інститутах Київському і Харківському».

1925-1926 рр.     Змінюється структура навчального процесу. В інституті працюють предметно-планові комісії; факультетська комісія; комісія по стажу і практиці. До теоретично-практичного курсу навчання добавлено 1 рік виробничого навчання.

1931- 1932 рр.    Відкривається заочне відділення. До 1941 р. відбулося три випуски ветеринарних лікарів, підготовлено 97  фахівців.

1941 р        У зв’язку з наступом німецько-фашистських військ на Україну ХВІ евакуюється в Киргизію, до міста Фрунзе, і вливається до складу Киргизького сільськогосподарського інституту, в якому діяв на правах факультету.

1943 р.       Після визволення м. Харкова від німецько-фашистських загарбників викладачі і спеціалісти повертаються з евакуації. ХВІ поступово відновлює господарську, навчальну і науково-дослідну роботу. Перший післявоєнний учбовий рік почався у жовтні 1943р. У квітні 1945 року інститут випустив 52 ветеринарних лікаря.

1944-1947 рр.     Відбулось 10 наукових конференцій ХВІ, у звітах яких розміщені дослідження вчених періоду евакуації.

1951р.        20-25 листопада відбулись урочистості, присвячені 100-річному ювілею ХВІ.

1956 р.       Студенти-добровольці ХВІ приймають участь у зборі цілинного врожаю у Казахстані. Перший загін складавсч із 90 чол., командиром загону був Воронянський В.І.

1958 р.       Сформовано другий загін студентів-цілинників у складі 65 чол., командиром обрано Вороніна І.І.

        

Історія Харківського зоотехнічного інституту (1947-1960 рр.)

1847 р.       Заснована Південно-Західна учбова ферма біля Харкова з метою підготовки управителів для приватних домогосподарств.

1850 р.       За ініціативи першого управителя ферми М.Л. Ільїнського і за його власні кошти збудовано храм Св. Іоанна Золотоуста. Храм освячено 13 листопада. Традиційно цей день відзначався на фермі, а потім в училищі, як свято.

1851-1855 рр.     Проведено перші насадження сосни на піщаних ґрунтах садиби ферми.

1855 р.       30 січня при учбовій фермі відкривається Харківське нижче землеробне училище з 3-річним строком навчання.

1878 р.       Училище прирівняно до середнього учбового закладу зі строком навчання 5 років і додатково 1 рік практики у приватних господарствах. Училище ставило за мету навчати молодих людей теоретичним і практичним основам ведення сільського господарства.

1882 р.       Директором училища призначено О.А. Колесова, за часи керівництва якого (1882-1901 рр.) училище набуло найвищого розквіту, визнання і авторитету. Це період остаточного закріплення пісків по методу О.А. Колесова на території училища.

1885-1886 рр.     Збудовано головний учбовий корпус училища (зараз кафедри: хімії і фізіології с.г. тварин).

1886 р.       При Харкіському землеробному училищі за ініціативи П.М. Кулешова і О.А. Колесова почало діяти бонітерське відділення з дворічним строком навчання. Відділення було призначено для підготовки бонітерів-вівчарів, з особливим курсом вівчарства і вовноведення для сільських господарств.

1891 р.       При училищі почали діяти спеціалізовані одномісячні курси землемірів.

1894 р.       Відкрились курси з городництва, садівництва, бджолярства, шовківництва.

1896 р.       Організовано педагогічні курси з метою підготовки вчителів для нижчих сільськогосподарських шкіл зі строком навчання 1 рік.  Відкрито станцію для випробування насіння.

1911 р.       Відповідно до Положення про сільськогосподарську освіту від 26 травня 1904 р. Харківське землеробне училище перетворено у середню сільськогосподарську школу з 6-річним строком навчання, яка готувала агрономів для сільських господарств.

1920 р.       За рішенням Наркомзему на базі сільськогосподарської школи організовано Харківський зоотехнікум – спеціалізований зоотехнічний навчальний заклад, який діяв за статутом вищої школи. Строк навчання спочатку становив 3 роки, а з 1925/26 – 4 роки. Випускники зоотехнікуму отримували спеціальність агронома-зоотехніка.

1928 р.       Зоотехнікум розпочав видавничу діяльність, організувавши часопис «Наукові записки Харківського зоотехнікуму»

1930 р.       Після уніфікації вищої освіти в УРСР Харківський зоотехнікум постановою колегії НКО УРСР від 20/1-30р. переіменовано у Харківський зоотехнічний інститут Наркомзему СРСР  з утворенням при ньому зоотехнічного і молочарського факультетів, факультету індустріалізації м^ясної справи та робітничий факультет. Науково-допоміжне господарство мало 270 га посівної площі землі, череда корів налічувала біля 500 голів.

1932 р.       Харківський молочно-зоотехнічний інститут змінив назву на Харківський зоотехнічний інститут Наркомзему СРСР.(молочарський факультет переведено ло Пушкінського хіміко-технологічного інституту молочної промисловості). Випускникам ХЗІ присвоювалась кваліфікація «вчений зоотехнік».

січень 1937 р.     Введено в дію новий навчальний корпус інституту, в якому розмістились 18 кафедр зоотехнічного факультету.

1941 р.       21 вересня за наказом директора ХЗІ В.В. Мацкевича розпочата евакуація інституту, племінних тварин, лабораторного обладнання. Інститут був евакуюваний до Казахстану, м. Алма-Ата, де злився з місцевим зоотехнічним інститутом.

1943 р.       За наказом № 1 по ХЗІ від 1 серпня розпочато відновлювальні роботи зруйнованого війною  інституту і студмістечка.

1943 р.       З 1 грудня у ХЗІ розпочались заняття на всіх кафедрах (кафедр було 17, лабораторій-9).

1947-1953 рр.     На базі кафедри конярства діяв факультет конярства.

1948 р.       ХЗІ та ХВІ  розпочали підготовку фахівців для країн Європи, Азії, Африки. Латинської Америки.

1950-1954 рр.     За рішенням Ради міністрів СРСР при ХЗІ діяв факультет механізації і електрифікації, який випустив 95 інженерів-механіків.

1955 р.       В інституті було відкрито  заочне відділення.

1957-1959 рр.     Збудовано спортивний комплекс, Студенти, викладачі будували його методом народної будови.

1957-1960 рр.     Побудовано клінічний корпус, новий навчальний корпус з клубом і читальним залом, два студентських гуртожитки, їдальня, житлові будинки.

Харківський зооветеринарний інститут від об’єднання (1960 р.) до реорганізації його в академію (2001 р.)и

1960 р.       14 серпня Харківський ветеринарний інститут та Харківський зоотехнічний інститут об’єдналися у Харківський зооветеринарний інститут на базі ХЗІ на підставі постанови Ради міністрів УРСР за №949 від 17 червня 1960 р. і наказу № 1761-к від 10 серпня 1960 р. міністра сільського господарства УРСР. Директором ХЗВІ призначено доктора сільськогосподарських наук, професора Книгу М.І.

1960-1961 рр.     Структура інституту складалась із двох факультетів: зоотехнічного і ветеринарного. Навчальний процес забезпечували 23 кафедри, на яких працювали 153 чол. професорсько-викладацького складу.

1962 р.       Інститут розпочав видавництво наукових праць

«Научные труды ХЗВИ»

1964 р.       У червні  розпочав  роботу перший музей історії ХЗВІ, ініціатором створення  і організатором якого  на громадських засадах був доц. Землянський В.М.

1966 р.       На підставі постанови Ради Міністрів СРСР при ХЗВІ відкрито факультет підвищення кваліфікації для  керівних працівників  зооветеринарного профілю.

1967 р.       Інститут у своєму складі мав 5 факультетів: зоотехнічний, ветеринарний, підвищення кваліфікації, заочної освіти (зооінженерне і ветеринарне відділення), суспільних професій.

1970 р.       Відкрито підготовче відділення.

1973 р.       ХЗВІ першим у державі почав підготовку зооінженерів. Зоотехнічний факультет став називатися зооінженерним з лютого 1976р. Випускникам ЗІФ присвоювалась спеціальність «зооінженер».

1976р.        При ХЗВІ засновано навчальнпй заклад – обласні курси з підготовки фахівців: ветеринарних фельдшерів і технологів штучного запліднення тварин.

1979 р.       За наказом Міністерства сільського господарства СРСР створено факультет підвищення кваліфікації для викладачів технікумів, вузів, а також тут проходили стажування слухачі із-за кордону.

1987 р.       Відновлено діяльність спеціалізованої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій з акушерства, хірургії, зоогігієни, морфології. Почав виходити фаховий збірник «Проблеми зоотехнії та ветеринарної медицини»

1991 р.       У дні святкування 140-ї річниці  у  ХЗВІ була проведена Всесоюзна наукова конференція « Підвищення продуктивності тварин  і вдосконалення заходів боротьби з хворобами тварин  в умовах промислового тваринництва».

1992 р.       Створено кінно-виробничий спортивний комплекс.

1994 р.       Відкрито підготовче відділення для іноземних громадян для підготовки їх до втупу у вищі навчальні заклади країни.

1995р.        ХЗВІ отримав ліцензію на здійснення освітньої діяльності за 1V рівнем  акредитації.

1999 р.       Поновлено випуск інститутської газети «Зооветеринарні відомості».

2001 р.       КМУ нагородив трудовий колектив ХЗВІ Почесною грамотою за досягнуті успіхи у підготовці фахівців та у зв язку зі 150-річчям з дня заснування ХЗВІ.

Харківська державна зооветеринарна академія: з 2001 року до сучасності

2001 р.       На підставі розпорядження КМУ від 9 серпня  за №357-р. утворена Харківська державна зооветеринарна академія як правонаступниця ХЗВІ.

2001 р.       З нагоди відзначення 150-річного ювілею академії урочисто відкрито на території академмістечка пам^ятник директору Харківського  землеробного училища  з 1882 р. до 1901р.  О.А. Колесову.

2001 р.       В академії відкрився і активно діє Центр культури і виховання.

2002-2004 рр.       Реалізація в академії спільного  європейського проекту Темпус – Тасіс «Реформи ветеринарної освіти в Харкові. Україна».

2002 р.       Відкрито факультет менеджменту.

2002 р.       За наказом Мінагрополітики України  факультет підвищення кваліфікації керівних працівників і викладачів ВНЗ 1-1V рівнів акредитації реорганізовано  в Інститут післядипломної освіти.

2004р.        Відповідно до наказу Мінагрополітики України № 222 від 11.06.2004р. був створений Навчально-науковий центр тваринництва і рослинництва.

2004 р.       На  технологічному  факультеті  відкрито дві спеціальності: «Водні біоресурси» і «Лісове і садово-паркове господарство» з і спеціалізацією «Мисливське господарство».

2005 р.       Після реконструкції відновив роботу музей історії академії у приміщенні студентського клубу.

2006р.        Організовано відділ довузівської підготовки.

2006 р.       Відповідно  до наказу Мінагрополітики України №78 від 24.02.2006р. при ХДЗВА створено новий структурний підрозділ – навчально-науково-дослідний Інститут конярства.

2007 р.       Рішенням ВАК України створена спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 16.00.02-патолгія, онеологія і морфологія(ветеринарні науки) і 16.00.06-гігієна тварин і ветеринарна санітарія (ветеринарні , сільськогосподарські науки).

2009 р.       Створена спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 06.02.02-годівля тварин і технологія кормів.

2010 р. Відкрито факультет біотехнології і природокористування. Напрями підготовки: «біотехнологія», «водні біоресурси та аквакультура», «лісове і садово-паркове господарство».

2015 р.  23 вересня відбулися вибори на посаду  ректора Харківської державної зооветеринарної академії. Згідно протоколу, впевнену перемогу отримав кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри генетики, розведення та селекції, доктор філософії, професор ХДЗВА Барановський Дмитро Іванович.