Видатні випускники

Великий над великими вченими в галузі тваринницва України

Богданов Григорій Олександрович
Богданов Григорій Олександрович

Шостого березня 2018 року виповнилося б 88 років з дня народження видатного вченого у галузі сільського господарства України Богданова Григорія Олександровича, Заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера орденів Трудового Червого Прапора і Дружби Народів – випускника Харківського зоотехнічного Інституту, доктора сільськогосподарських наук, професора із спеціальності «годівля тварин і технологія кормів», академіка НААН і Россільгоспакадемії.

Григорій Олександрович Богданов, будучи виключно талановитою від природи людиною, поєднував у собі велику працездатність, всеобізнаність, професіоналізм, людяність. У той же час він відзначався гуманізмом і порядністю, толерантністю у спілкуванні з людьми, великою любов’ю до Батьківщини. Все це, подібно магніту, притягувало до нього студентів, науковців, спеціалістів і керівників господарств. Він умів працювати з усіма, надаючи їм путівку до творчої роботи. Це слугувало йому бути дійсним академіком не тільки шановної наукової Установи, але і академіком від людей.

Він дав дорогу у велику науку годівлі тварин і технологій кормів нинішнім дійсним академікам НААН України І.І. Ібатулліну, Ю.І. Савченку, О.К. Трішину, В.Ф. Петриченку, член-кореспондентам НААН України М.Ф. Кулику, А.Т. Цвігуну, В.П. Славову, Я.І. Кириліву, відомим професорам в Україні і за її межами – В.І. Гноєвому, Я.І. Півтораку, В.І. Костенку, В.С. Лінніку,
Л.С. Дяченку, О.Є. Привалу, М.Г. Повознікову, І.В. Гноєвому і багатьом іншим. З урахуванням тих, хто захистив дисертації кандидата с.-г. наук під керівництвом Г.О. Богданова за роки його творчої діяльності створена велика наукова школа із спеціальності 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів.

Займаючи посади Ректора Харківського зооветеринарного Інституту, директора Інституту тваринництва УААН, Президента Південного відділення ВАСГНІЛ, а потім – Президента УААН, Г.О. Богданов зробив великий внесок у кадрове, науково-методичне і технологічне забезпечення розвитку сільського господарства України. Зокрема, під керівництвом директора Інституту, академіка Й.О. Даниленка Г.О. Богданов разом з Є.І. Адміним та іншими науковцями бувшого Інституту Лісостепу і Полісся УААН в 1961-1963 роках побудували і впровадили у виробництво перший у бувшому Радянському Союзі промисловий молочний комплекс на 1100 корів ,,Кутузівка” з безприв’язним утриманням молочної худоби на глибокій незмінній солом’яній підстілці. Не набувши широкого використання у практиці провідних країн-лідерів галузі тваринництва, вперше у нашій державі на комплексі була впроваджена промислова технологія годівлі молочної худоби за безприв’язного її утримання з урахуванням рівня продуктивності і фізіологічного стану корів.

За методичного керівництва Г.О. Богданова у творчій співпраці з видатним вченим, професором, член-кореспондентом НААН В.М. Кандибою були розроблені промислові технології виробництва яловичини в Україні, для чого було впроваджено у виробництво наукові програми щодо технологій вирощування бичків основних м’ясних порід до високих забійних кондицій, технології виробництва комбікормів, кормових добавок, преміксів, замінників молока, престартерних, стартерних та інших комбікормів.

За підтримки Г.О. Богданова в 1980 році в Інституті тваринництва УААН на додаткові кошти ДКНТ СРСР була створена цільова лабораторія з фундаментальних досліджень з метою підвищення ефективності згодовування жуйним тваринам кормів з підвищеним вмістом клітковини, яку очолив тоді В.І. Гноєвий. Були створені нові способи підвищення поживності соломи озимої пшениці, захищені чотирма авторськими свідоцтвами СРСР, була сформульована концепція про біоморфологічну організацію кормів з високим вмістом клітковини та її вплив на їх енергетичну поживність.

Г.О. Богданов був науковим керівником виконання Державної Програми ,,Технологія збирання, зберігання і використання вологого зерна кукурудзи”, за успішне вирішення якої він разом з провідними виконавцями (А.О. Бабич, М.Ф. Кулик, В.І. Гноєвий, А.Е. Мянд та ін.) у 1889 році був удостоєний звання Лауреата премії Ради Міністрів СРСР.

Великі організаторські здібності і талант слугували Г.О. Богданову при розробці наукової концепції ведення сільського господарства у зоні аварії на Чорнобильській АЕС.

За ініціативи Г.О. Богданова та завдяки його великому авторитету в Україні і Світі в 1995 році була прийнята ДНТП 22 ,,Годівля сільськогосподарських тварин” на базі Інституту тваринництва НААН, у виконанні якої також приймало участь 16 наукових установ України. Результати роботи за цією програмою були опубліковані у монографії ,,Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби” (2012 р.) та видано довідник-посібник ,,Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби” (2012 р.), які були затверджені рішенням Науково-методичної ради Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Вирішуючи важливі для держави наукові програми з практичного значення Г.О. Богданов приділяв велику увагу фундаментальним дослідженням у галузі тваринництва. Зокрема, він очолював групу науковців України, що приймала участь стосовно Міжнародної програми зниження ступеня виділення метану від діяльності аграрних підприємств з метою послаблення темпів росту парникового ефекту в стратосфері Землі.

Взагалі, життя і творча діяльність академіка Григорія Олександровича Богданова – це визначна епоха у діяльності сільського господарства України і особливо у галузі тваринництва.

Співробітники кафедри технології кормів і годівлі тварин