Профспілка

В Харківській державній зооветеринарній академії з метою представництва,  захисту прав  та інтересів співробітників, студентів, аспірантів створена і діє первинна профспілкова організація ( Профком) Академії, яка входить до Профспілки працівників аграрно-промислового комплексу України.

Первинна профспілкова організація академії   діє на основі Конституції України, Закону України “Про Професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Закону України  “Про вищу освіту”, Статуту Профспілки працівників аграрно-промислового комплексу України і визначає напрями своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань профорганізації, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.

Первинна профспілкова організація – це добровільне неприбуткове об’єднання співробітників, студентів та аспірантів, що заявили про входження до її складу та регулярно сплачують профспілкові внески.

Загальне керівництво профспілкою ХДЗВА здійснює обраний колективом профспілковий комітет з правами райкому. До його складу входять 18 осіб, які представляють інтереси співробітників, студентів та аспірантів.  Діяльність профспілкового комітету очолює голова профкому Ляхова Ірина Василівна.

Вищим профспілковим органом первинної профспілкової організації є її Конференція.

ДЛЯ ЧОГО ІСНУЄ ПРОФКОМ:

  • Профком на всіх рівнях представляє та захищає твої права та інтереси.
  • Без згоди профкому тебе не можуть звільнити або відрахувати з академії; виселити з гуртожитку.
  • Профком допоможе тобі оформити всі види матеріальної допомоги та премій.
  • Всі культурно-мистецькі та спортивні події в академії відбуваються за участю профкому.
  • Профком разом з адміністрацією академії розробляє Колективний договір та контролює його виконання.
  • Профком забезпечує пільговий проїзд студентів.
  • Лише профком розповість тобі про твої права і навчить їх відстоювати.

 

Склад профкому
Постійна комісія з питань організаційної роботи:
Постійна комісія з питань соціального захисту:
Постійна комісія з питань культурно-масової, спортивної роботи:
Постійна комісія з учбових питань та роботи з молоддю:
Постійна комісія з охорони праці:
Список делегатів конференції трудового колективу ХДЗВА на 2015 – 2019 р.
Колективний договір на 2015-2019 роки
Інформація
Адреса