Рейтинг студентів

  • Рейтинг студентів факультету ветеринарної медицини ІІ семестрі 2019-2020 н.р.
  • Рейтинг студентів факультету біотехнологій та природокористування, які навчаються на бюджетній формі ІІ семестр 2018-2019н.р.
  • Рейтинг студентів за спеціальністю “ТВППТ” у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.

  • Рейтинг студентів факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту, спеціальності 073 “Менеджмент”, які навчаються за рахунок бюджетних коштів у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.