Історія факультету

Історія факультету пов’язана з історією Південно-Західної учбової ферми, яка була створена у 1847 р. біля Харкова. В 1855р.  учбова ферма була перетворена на Нижчу землеробну школу. З 1856 р. вона стає Харківським землеробним училищем, 1878 р. його перетворюють у Харківську середню землеробну школу, 1911 р. – у Харківське середнє землеробне училище, 1920 р. – у Харківський зоотехнікум. З цієї дати починається безпосередньо історія зоотехнічного (технологічного) факультету.

1929 р. Харківський зоотехнікум був реформований у Харківський молочно-зоотехнічний інститут, який 1932 р. став Харківським зоотехнічним інститутом. Харківський зоотехнічний і Харківський ветеринарний інститути були 1960 року об′єднані в Харківський зооветеринарний інститут. З 2001 р. Інститут був реформований у Харківську державну зооветеринарну академію.

У 60-70 роки минулого століття в країні розпочалось переведення тваринництва на промислову основу. Почалось будівництво крупних промислових комплексів з виробництва молока, яловичини, свинини, м’яса птиці та виробництва яєць. З 1973 р. зоотехнічний факультет був реформований у зооінженерний. Замість дипломних робіт були введені дипломні проекти, що потребувало значно більше приділяти уваги технологіям виробництва різноманітної продукції і сировини.

З 2001 року з ініціативи провідних професорів на факультеті були введені нові принципи зі змісту і форми навчання, відновлення високого іміджу академії та факультету. Факультет перейшов на багатоступеневу підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Для підготовки технологів високого рівня започатковане виробниче стажування студентів за кордоном – Німеччина, Данія, Португалія, Англія.

На факультеті здійснюється навчання за двома спеціальностями:

  • 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
  • 073 «Менеджмент».

Спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – одна з перпективних спеціальностей в Україні. Випускники технологи працюють в господарствах різних форм власності,  в м΄ясо  та молокопереробній промисловості, птахофабриках, іподромах, кінних заводах, в кінологічних центрах України та займають високі державні посади. Технологічний факультет сприяє у працевлаштуванні усім своїм випускникам та влаштовує зустрічі з представниками виробництв.

На факультеті є напрями поглибленої підготовки з  «Технології переробки продукції тваринництва», «Розведення та селекція тварин», «Технології свинарства», «Технології птахівництва», «Конярство та кіннозаводство», «Технології рибництва», «Технології бджільництва», «Кінологія», «Технології кормів та кормових добавок»,  «Організація митного контролю продукції тваринництва».

За спеціальністю «Менеджмент» здійснюється підготовка фахівців, які можуть працювати в якості керівників середнього та нижчого рівнів управління, спеціалістів виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств, організаторів малого і середнього бізнесу, консультантів з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу.

Зараз на факультеті  7  кафедр:

  • кафедра технології тваринництва та птахівництва (завідувач – канд. с.-г.наук, доцент Т.М. Данілова);
  • кафедра технології кормів і годівлі тварин    (завідувач – доктор с.-г.наук, професор І.В.Гноєвий);
  • кафедра технології переробки і стандартизації продуктів тваринництва (завідувач –доктор с.-г.наук, професор В.Г.Прудніков);
  • кафедра інформаційних систем, проектування та  технологій у тваринництві (завідувач –доктор с.-г.наук, професор Є.І.Чигринов);
  • кафедра генетики, розведення та селекційних технологій (завідувач – доктор с.-г.наук, професор А.М..Хохлов);
  • кафедра менеджменту, економіки та маркетингу (завідувач – канд. ек. наук, доцент Воронкова А.А.);
  • кафедра фізичного виховання (завідувач – старший викладач О.В.Тарасенко).

На кафедрах факультету працює 51 викладач, з яких 6 –докторів наук, 30 – кандидатів наук.

Кафедра технології тваринництва та птахівництва під керівництвом професора Рубана Ю.Д. зайняла 1-е місце  і одержала Гран-прі в 2010 р. у конкурсі на кращу випускову кафедру серед вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України за напрямом підготовки фахівців 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

У 2015 році факультет успішно пройшов атестацію комісією Міносвіти і науки України й акредитований за IV рівнем. Зараз ліцензійна кількість прийому студентів за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр» – 100 чол та ОКР «Магістр» – 100 чол,  за спеціальністю 073 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» – 20 чол, та ОКР «Магістр» – 20 чол.

Підготовка ведеться як на денній, так і заочній формах навчання.

Професорсько-викладацький склад факультету зі своїм науково-педагогічним потенціалом спроможний виконати почесні завдання з підготовки спеціалістів-технологів та менеджерів для України та інших країн світу на рівні світових стандартів.

 

 

 

 

 

Comments are closed.