Вчена рада

План роботи
Склад Вченої ради Харківської державної зооветеринарної академії 4 скликання станом на 1 березня 2018 року
 1. Барановський Дмитро Іванович – ректор, кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Голова вченої ради
 2. Кібкало Дмитро Вікторович – перший проректор, кандидат ветеринарних наук, доцент. Заступник голови вченої ради
 3. Піпенко Микола Андрійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, економіки та маркетингу. Учений секретар
 4. Безуглий Микола Дмитрович – завідувач кафедри біотехнології, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААНУ
 5. Бобрицька Ольга Миколаївна – начальник відділу міжнародних зв’язків, кандидат ветеринарних наук, доцент
 6. Бондарчук Андрій Олександрович – завідувач аспірантурою
 7. Боровков Сергій Борисович – завідувач кафедри клінічної діагностики і клінічної біохімії, кандидат ветеринарних наук, доцент
 8. Васильєва Юлія Олександрівна – керівник науково-методичного центу, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 9. Воронкова Алла Анатоліївна – завідувач кафедри менеджменту, економіки та маркетингу, кандидат економічних наук, доцент
 10. Гноєвий Ігор Вікторович – завідувач кафедри технології кормів і годівлі тварин, доктор сільськогосподарських наук, професор
 11. Головко Валерій Олексійович – завідувач кафедри епізоотології і ветеринарного менеджменту, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААНУ
 12. Грінченко Дмитро Миколайович – доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології, кандидат ветеринарних наук
 13. Данілова Тетяна Миколаївна – начальник відділу заочного і дистанційного навчання, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 14. Жегунов Геннадій Федорович – завідувач кафедри хімії і біохімії ім. О.В. Чечоткіна, доктор біологічних наук, професор
 15. Жиліна Валентина Миколаївна – начальник навчального і науково-організаційного відділу, кандидат ветеринарних наук, доцент
 16. Жукова Ірина Олексіївна – завідувач кафедри нормальної і патологічної фізіології, доктор ветеринарних наук, професор
 17. Коваленко Борис Петрович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри прикладної біології, водних біоресурсів і мисливського господарства
 18. Корнієнко Валентина Іванівна – завідувач кафедри фармакології та токсикології, доктор біологічних наук, доцент
 19. Кущ Микола Миколайович – завідувач кафедри анатомії і гістології ім. Т.Г Цимбала, канд. ветеринарних наук, доцент
 20. Ляхова Ірина Василівна – голова профспілкового комітету Харківської державної зооветеринарної академії
 21. Маменко Олексій Михайлович – завідувач кафедри прикладної екології ім. О.А. Колесова, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААНУ
 22. Митрофанов Олександр Васильович – декан факультету ветеринарної медицини, кандидат ветеринарних наук, доцент
 23. Москаленко Іраїда Миколаївна – начальник відділу кадрів
 24. Переверзєв Олександр Іванович – директор центру культури і виховання
 25. Петрушко Микола Петрович – директор інституту конярства, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 26. Приходько Юрій Олександрович – керівник науково-методичного центру, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААНУ
 27. Приходько Тамара Миколаївна – завідувач кафедри філософії та суспільних наук, кандидат історичних наук, старший викладач
 28. Прудніков Василь Григорович – директор інститут підвищення кваліфікації, доктор сільськогосподарських наук, професор
 29. Руденко Вікторія Вікторівна – керівник навчально-виробничого центру
 30. Сарбаш Дмитро Васильович – завідувач кафедри хірургії ім. І.О. Калашника, кандидат ветеринарних наук, доцент
 31. Свириденко Галина Віталіївна – директор наукової бібліотеки
 32. Сєгодін Олександр Борисович – декан підготовки іноземних громадян, кандидат ветеринарних наук, доцент
 33. Сілінська Олена Ізосимівна – завідувач кафедри іноземних мов, старший викладач
 34. Сотнікова Надія Миколаївна – головний бухгалтер
 35. Тарасенко Олександр Володимирович – завідувач кафедри фізичної культури, старший викладач
 36. Федоренко Сергій Якович – завідувач кафедри ветеринарної репродуктології, кандидат ветеринарних наук, доцент
 37. Фєдяєв Валерій Анатолійович – декан факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 38. Хмель Микола Миколайович – проректор з навчальної роботи, кандидат ветеринарних наук, доцент
 39. Хохлов Анатолій Михайлович – завідувач кафедри генетики, розведення та селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор
 40. Храпач Костянтин Григорович – завідувач підготовчого відділення, старший викладач
 41. Щербак Олена Валентинівна – декан факультету біотехнології і природокористування, кандидат біологічних наук, доцент
 42. Щетинський Ігор Михайлович – завідувач кафедри патологічної анатомії та розтину тварин, кандидат ветеринарних наук, доцент
 43. Чигринов Євген Іванович – завідувач кафедри інформаційних систем, проектування та технології в тваринництві, доктор сільськогосподарських наук, професор
 44. Чорний Микола Васильович – завідувач кафедри гігієни тварин та ветеринарної санітарії, доктор ветеринарних наук, професор
 45. Яценко Іван Володимирович – завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини, доктор ветеринарних наук, професор
 46. Дибченко Владислава Володимирівна – студентка 3 курсу факультету ветеринарної медицини
 47. Ковренкова Ксенія Сергіївна – студентка 4 курсу факультету технології продукції тваринництва та менеджменту
 48. Коломоєць Дар’я Костянтинівна – студентка 3 курсу факультету ветеринарної медицини
 49. Ончева Ганна Сергіївна – студентка 4 курсу факультету біотехнології та природокористування
 50. Скляр Владислав Олексійович – голова студентського самоврядування, студент 3 курсу факультету ветеринарної медицини
Матеріали для роботи (звіти)
Протоколи і рішення