Засідання робочої групи факультету

13 травня 2021 року відбулось засідання робочої групи факультету ветеринарної медицини з удосконалення освітньо-професійної програми 211 “Ветеринарна медицина” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Дана група була сформована за наказом в.о. ректора ХДЗВА Боровкова Сергія Борисовича. До складу групи увійшли: гарант освітньої програми Приходько Ю.О., доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААНУ; члени групи Кібкало Д.В., доктор ветеринарних наук, доцент; Бобрицька О.М., доктор ветеринарних наук, професор; Вікуліна Г.В., кандидат ветеринарних наук, доцент; Жиліна В.М., кандидат ветеринарних наук, доцент; Слюсаренко Д.В., доктор ветеринарних наук, доцент; Мазанний О.В., кандидат ветеринарних наук, доцент; Маценко О.В., кандидат ветеринарних наук, доцент; Павліченко О.В., кандидат ветеринарних наук, доцент; Ульяницька А.Ю., кандидат ветеринарних наук, доцент; Федоренко С.Я., кандидат ветеринарних наук, доцент; Северин Р.В., кандидат ветеринарних наук, доцент; Камаєва Н.О., директор вет. клініки «Пес и Кот» м. Харків; Форкун В.І., директор вет. клініки «Доверие» м. Харків; Яхонтова В.О., студентка ІV курсу ІІ рівня вищої освіти; Росик О.В., студент ІV курсу ІІ рівня вищої освіти; Боровкова А.С., студентка ІІІ курсу ІІ рівня вищої освіти.
Під час зустрічі Приходько Ю.О. ознайомив групу із основними напрямками удосконалення освітньої програми, зверненнями та побажаннями щодо переліку обов’язкових та вибіркових компонент від завідувачів кафедр факультету ветеринарної медицини та кафедр інших факультетів академії.
Вікуліна Г.В. продемонструвала поточний вигляд, структуру та зміст освітньої програми, основні моменти, які було прийнято до уваги та перероблено згідно Стандарту вищої освіти за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” для ІІ (магістерського) рівня вищої освіти.
Освітньо-професійну програму було надано кожному члену робочої групи для опрацювання й подальшого обговорення під час наступної зустрічі!

Bookmark the permalink.

Залишити відповідь