Дистанційне навчання

Кафедра нормальної та патологічної морфології
Содержимое колонки
Кафедра ветеринарної репродуктології
Содержимое колонки
Кафедра ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини

Питання до модуля №3 з дисципліни: «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва»» для студентів 4 курсу факультету ветеринарної медицини за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»

Питання до модуля №4 з дисципліни: «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва»» для студентів 4 курсу факультету ветеринарної медицини за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»

Модуль № 3

Дисципліна «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації»

ОС «Магістр», «Бакалавр», спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 211 «Ветеринарна медицина» (ІІ вища освіта)

2019/2020 н.р

 1. Яких тварин називають забійними?
 2. З наведених видів тварин до категорії забійних відносять…
 3. Відповідно до «Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів» не підлягають забою ссавці до такого віку…
 4. Відповідно до «Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів» не підлягає забою птиця до такого віку…
 5. Не допускається забій тварин на м’ясо, якщо не проведено поголовного клінічного огляду їх перед забоєм, без дозволу…
 6. Забійних тварин піддають поголовній або вибірковій термометрії за розпорядженням…
 7. Проводять забій хворих та підозрілих щодо захворювань тварин виключно з дозволу…
 8. Забороняється забій тварин на м’ясо і вони підлягають знищенню за таких захворювань...
 9. Забороняється відправляти на забійні підприємства тварин за таких умов…
 10. Підлягають вибракуванню та забою тварини за таких захворювань…
 11. Порушення ветеринарно-санітарних вимог під час транспортування тварин на м’ясопереробне підприємство призводить до…
 12. На кожну партію клінічно здорових тварин, яких направляють на забій, видають такі документи…
 13. Клінічно здорові велика рогата худоба, свині i коні, які надійшли на забій повинні бути…
 14. На племінних тварин, тільних корів, яких направляють для забою повинні бути оформлені такі документи….
 15. Тварин, що позитивно реагують під час дослідження на туберкульоз, бруцельоз на забійні підприємства необхідно відправляти…
 16. Партією тварин називають….
 17. М’ясом тварин називають…
 18. Серед вказаних хвороб тварин, визначте захворювання, які відносять до таких, які виникають за порушення умов транспортування.
 19. Отруєння тварин під час транспортування їх на м’ясопереробне підприємство виникає за таких умов…
 20. Серед вказаних наслідків перевтоми тварин під час транспортування вкажіть ті, які виникають внаслідок контамінації мікроорганізами м’яса.
 21. Серед перерахованих показників вкажіть, на які саме негативно впливає стрес тварин перед забоєм.
 22. На м’ясопереробних підприємствах застосовують такі способи оглушення тварин.
 23. Для оглушення ВРХ застосовують такі методи.
 24. Для оглушення свиней застосовують такі методи:
 25. Вертикальний спосіб знекровлення забійних тварин є кращим через те, що…
 26. Для проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою великої рогатої худоби в умовах м’ясокомбінатів обладнують таку кількість точок ветеринарно-санітарної експертизи.
 27. Для проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою свиней в умовах м’ясокомбінатів обладнують таку кількість точок ветеринарно-санітарної експертизи.
 28. Для проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою дрібної рогатої худоби в умовах м’ясокомбінатів обладнують таку кількість точок ветеринарно-санітарної експертизи.
 29. Для проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою однокопитних в умовах м’ясокомбінатів обладнують таку кількість точок ветеринарно-санітарної експертизи:
 30. Під час ветеринарно-санітарної експертизи голів великої рогатої худоби можна виявити ураження, характерні для таких хвороб…
 31. Під час ветеринарно-санітарної експертизи голів великої рогатої худоби можна виявити ураження, характерні для таких хвороб…
 32. Виявлення в камерах серця крові, що не звернулася, зі зміною кольору, зобов’язує ветсанексперта виключити такі хвороби…
 33. Із вказаних реакцій зазначте, за допомогою яких, встановлюють видову належність туші.
 34. Із вказаних досліджень вкажіть які проводять для виявлення м’яса хворих тварин або забитих у стані агонії.
 35. М’ясо, отримане від хворих або забитих в агональному стані тварин характеризується таким ознаками…
 36. Чи можна виявити в серці забійних тварин трихінел?
 37. Санітарна оцінка продуктів забою тварин за фасціольозу та дикроцеліозу.
 38. Санітарна оцінка продуктів забою тварин за виявлення саркоцист і наявності патологічних змін у м’язах.
 39. Під час дослідження свіжої свинини на трихінельоз, роблять таку кількість зрізів м’язів.
 40. Під час дослідження свіжої конини на трихінельоз, роблять таку кількість зрізів м’язів.
 41. Вкажіть показник рН доброякісного м'яса.
 42. Ветеринарно-санітарна оцінка туші свинини у разі виявлення в ній трихінел:
 43. Реакцію з нейтральним формаліном м’ясної витяжки ставлять для…
 44. Для дослідження свинини на трихінельоз, отриманої від свиней, які надійшли з неблагополучного по трихінельозу пункту роблять таку кількість зрізів:
 45. Синьо-зелене забарвлення у реакції на пероксидазу з м’ясною витяжкою вказує на те, що…
 46. Утворення пластівців у реакції з міді сульфатом з м’ясною витяжкою вказує на те, що…
 47. За термічним станом м’ясо поділяють на такі види…
 48. Санітарна оцінка за гниття м’яса і м’ясопродуктів.
 49. Що підтверджує позначка придатності, нанесена на продукти забою тварин?
 50. Обов’язковому клеймуванню позначкою придатності підлягають такі продукти забою.
 51. Яке клеймо наносять на туші, за умов проведення перед та післязабійного ветеринарного огляду?
 52. Третя пара цифр контрольного реєстраційного номера на позначці придатності та ветштампах означає:
 53. Ветеринарно-санітарна оцінка туші у разі виявлення на розрізах м’язів голови, язика або серця трьох і менше живих або загиблих цистицерків.
 54. Ветеринарно-санітарна оцінка туші та субпродуктів у разі виявлення на розрізах м’язів голови, язика, серця або м’язів туші чотирьох і більше живих або загиблих цистицерків.
 55. Ветеринарно-санітарна оцінка субпродуктів у разі виявлення на розрізах м’язів голови, язика або серця та ін. субпродуктів трьох і менше живих або загиблих цистицерків.
 56. Селезінку забійної тварини після проведення ветеринарно-санітарної експертизи використовують для.
 57. Охолоджене м’ясо характеризується такими ознаками.
 58. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою від свиней хворих і підозрілих у захворюванні класичною чумою:
 59. Від підозрілої на захворювання сибіркою тварини для лабораторних досліджень відбирають шматочки таких органів:
 60. Ветеринарно-санітарне оцінювання туші хорошої вгодованості за локалізованого туберкульозного ураження:
 61. Ветеринарно-санітарне оцінювання туші і субпродуктів за лептоспірозу, якщо відсутні дистрофічні зміни і жовтяничність:
 62. М’ясо, отримане від забою овець і кіз з ознаками інфекційного епідидиміту підлягає:
 63. У разі відсутності сальмонел у незмінених продуктах забою тварин за лейкозу, тушу направляють на:
 64. Ветеринарно-санітарне оцінювання туші за Емкару:
 65. Основними місцями локалізації збудника цистицеркозу ВРХ є:
 66. Із перечислених сільськогосподарських тварин на трихінельоз хворіють:
 67. Санітарна оцінка туші та органів не інтенсивно уражених ехінококами:
 68. М’ясо вимушено забитих тварин допускається для харчових цілей за таких умов:
 69. М’ясо від хворих тварин, в якому можлива присутність сальмонел, вважається знезараженим, якщо температура всередині шматка досягає такої температури:
 70. Ветеринарно-санітарне оцінювання продуктів забою тварин, якщо в лімфатичних вузлах або внутрішніх органах виявлені бактерії роду Proteus.
 71. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою свиней за бешихи, якщо виражені дистрофічних змін у м’язах:
 72. За миту коней тушу випускають залежно від результатів таких досліджень:
 73. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою ВРХ за ящуру, якщо в туші відсутні патологоанатомічні зміни або виявленні незначні ураження:
 74. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою свиней, що хворіли класичною чумою, якщо в них виявлено дистрофічні зміни у мускулатурі:
 75. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою свиней, підозрілих в контамінації бацилами сибірки під час технологічного процесу:
 76. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою свиней, якщо у нижньощелепних лімфатичних вузлах виявлено туберкульозні ураження:
 77. Якщо цистицерки виявлені у м’язах голови і серця, то із тушою необхідно вчинити так:
 78. Вкажіть санітарну оцінку при виявленні у лімфатичних вузлах або м'язовій тканині патогенних стрептококів, але при якісних органолептичних показниках:
 79. Ветеринарно-санітарне оцінювання готових харчових продуктів у разі виявлення ешеріхій:
 80. Ветеринарно-санітарна оцінка шкури за виявлення в туші забитої тварини бактерії Сl. botulinum:
 81. За підозри в ботулізмі в державну лабораторію ветеринарної медицини для дослідження направляють такі органи:
 82. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою ВРХ, якщо в них виявлено лейкозні ураження окремих лімфатичних вузлів і органів; у скелетній мускулатурі патологоанатомічні зміни відсутні:
 83. Ветеринарно-санітарне оцінювання внутрішніх органів за емфізематозного карбункула:
 84. Усі знеособлені продукти, отримані від забою не хворих сибіркою тварин, змішані з продуктами забою від хворої на сибірку тварини, піддають:
 85. Харчові токсикози викликають токсини:
 86. Харчові токсикози це:
 87. Ознаками туші тварини, забитої в агональному стані є:
 88. Харчові токсикоінфекції - це:
 89. За виявлення стафілококів у готових харчових продуктах, їх піддають:
 90. Мікробні харчові отруєння за патогенетичними ознаками класифікуються на:
 91. Трихінел диференціюють від таких інших збудників:
 92. Вкажіть санітарну оцінку продуктів забою за африканської чуми свиней:
 93. Вкажіть санітарну оцінку продуктів забою  тварин за Ауескі:
 94. Харчові токсикоінфекції викликаються такими мікроорганізмами:
 95. Вкажіть санітарну оцінку продуктів забою за токсоплазмозу:
 96. Вкажіть санітарну оцінку продуктів забою за трихостронгілідозу жуйних:
 97. Вкажіть санітарну оцінку продуктів забою за піроплазмі дозу:
 98. Мікроорганізми з діапазоном розвитку:
 99. У разі порушення режиму охолодження в м’ясі можуть розвиватися дефекти:
 100. Санітарна оцінка м’яса з ознаками ослизнення:

Питання до модуля № 4

Дисципліна «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації»

ОС «Магістр», «Бакалавр», спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 211 «Ветеринарна медицина» (ІІ вища освіта)

2019/2020 н.р

 1. Санітарна оцінка за білом’язової хвороби тварин, якщо у тушах є дистрофічні зміни:
 2. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою за жовтяниці тварин:
 3. Якщо в продуктах забою тварин виявлені залишки пестицидів, токсичних елементів, антибіотиків та інших хімічних речовин, що перевищують МДР їх:
 4. Вимушений забій тварин, це:
 5. Ветеринарному огляду перед забоєм отруєних тварин повинні бути піддані:
 6. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою за наявності поодиноких інкапсульованих абсцесів:
 7. У мазках-відбитках із поверхневих і глибоких шарів м’язів риби сумнівної свіжості виявляють таку кількість мікроорганізмів в одному полі зору мікроскопа:
 8. Методи дослідження для визначення ступеня свіжості риби – це:
 9. Стан м’язів у свіжої риби:
 10. Дефект соленої риби «іржа» - це:
 11. За результатами бактеріоскопії мазків-відбитків з глибоких шарів м’язів відносять до несвіжої риби, якщо кількість мікроорганізмів у полі зору мікроскопа:
 12. У свіжої риби зябра мають колір:
 13. Стан очей у несвіжої риби:
 14. Вкажіть санітарну оцінку риби за опісторхозу та дифілоботріозу:
 15. Вкажіть правильне визначення поняття «М’ясо риби»:
 16. Витяжку з м’язів риби для проведення реакції на пероксидазу готують із таких органів:
 17. Ветеринарно-санітарна оцінка риби, в м’ясі якої виявлені солі важких металів або пестициди, вміст яких перевищує МДР:
 18. Хімічні реакції для визначення свіжості риби:
 19. Дефектами сушеної риби є:
 20. Ветеринарно-санітарна оцінка солоної риби за омилення:
 21. Ветеринарно-санітарна оцінка риби за лігульозу, якщо її органолептичні показники задовільні:
 22. Стан луски у свіжої риби:
 23. Органолептичні показники бульйону з неякісної риби такі:
 24. Ветеринарно-санітарна оцінка риби за краснухи (аеромонозу) у разі наявності некротичних виразок на шкірі:
 25. Хвостова частина раків, зварених в мертвому стані:
 26. Стан черевця у несвіжої риби:
 27. Консистенція та температура плавлення жиру залежить від такх факторів…
 28. Санітарна оцінка ковбасних виробів у разі виявлення в них сальмонел.
 29. Ваду яєць з частковим змішуванням білка і жовтка називають:
 30. Вада яєць «тік» характеризується таким ознаками…
 31. Курячі дієтичні яйця зберігають таку кількість діб…
 32. Термін зберігання столових яєць за температури у холодильнику від 0 до 2 °С становить:
 33. Санітарна оцінка м’ясних консервів у разі виявлення мікробіологічного бомбажу.
 34. Санітарна оцінка за гниття м’ясопродуктів:
 35. Висота пуги харчових яєць свідчить про:
 36. Види бомбажу м’ясних банкових консервів.
 37. Вид несправжнього бомбажу м’ясних банкових консервів:
 38. Інтерпретація результатів дослідження солонини в реакції на пероксидазу, якщо продукт якісний.
 39. Не допускаються до реалізації ковбасні вироби, які мають такі ознаки:
 40. З названих біохімічних реакцій вкажіть на ті, які вказують на свіжість ковбасних виробів:
 41. Дефектами ковбасних виробів, які виникають внаслідок порушення режимів їх виготовлення та зберігання є:
 42. Забороняється реалізація субпродуктів у торговельній мережі, але допускається їх промислова переробка за таких дефектів:
 43. Вкажіть захворювання печінки і легень, за яких субпродукти забороняється направляти в звірогосподарства та їх знищують:
 44. Вкажіть причини виникнення аліментарних хвороб у тварин:
 45. До першої групи аліментарних захворювань відносять:
 46. До другої групи аліментарних захворювань відносять:
 47. До третьої групи аліментарних захворювань відносять:
 48. До третьої групи аліментарних захворювань відносять:
 49. Вкажіть санітарну оцінку продуктів забою тварин за аліментарної дистрофії:
 50. . Вкажіть санітарну оцінку продуктів забою тварин за схуднення :
 51. Вкажіть санітарну оцінку продуктів забою тварин за білом’язової хвороби:
 52. Вкажіть санітарну оцінку продуктів забою тварин за кетозів:
 53. 53. Вкажіть санітарну оцінку у продуктах забою тварин за злоякісних і доброякісних пухлинах:
 54. Вкажіть санітарну оцінку продуктів забою тварин за травм, опіків, крововиливів:
 55. Вкажіть санітарну оцінку легень за усіх видах пневмонії, плевритах, абсцесах, пухлинах, забійній аспірації кров'ю, водою або вмістом шлунка:
 56. Тварин, що зазнали радіаційного ураження, відправляють для забою на м'ясо за умов:
 57. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою за наявності поодиноких інкапсульованих абсцесів:
 58. За способом термообробки м’ясні продукти поділяють на:
 59. Колір витяжки м’яса враховують при реакціях:
 60. Консерви м’ясні класифікують за:
 61. У технологічному процесі виробництва консервів використовують такі способи термообробки:
 62. М’ясні консерви стерилізують за температури
 63. Не допускаються до реалізації ковбасні вироби, які мають такі виробничі вади:
 64. Вкажіть показники якості ковбасних виробів:
 65. До органолептичних досліджень солонини відносять:
 66. Показник рН доброякісного розсолу солонини складає:
 67. Вкажіть реакції, що визначають свіжість солонини:
 68. З метою просвітління зрізів солонини із свинини за умов проведення трихінелоскопії використовують:
 69. Колір тваринного жиру визначають за температури:
 70. Вкажіть лабораторні дослідження тваринного жиру:
 71. Техніко-хімічні дослідження м'ясних консервів охоплюють:
 72. Ветеринарно-санітарне оцінювання продуктів забою, одержаних від тварин, хворих на клінічний мастит із вираженими патолого-анатомічними змінами у тканині вим'я і надвименних лімфовузлах:
 73. Санітарне оцінювання продуктів забою, одержаних від тварин, хворих на цироз печінки:
 74. До м'якушевих субпродуктів відносять:
 75. Порядок технології обробки кишкової сировини – це:
 76. До субпродуктів 1 категорії належать:
 77. . Стан слизу та очей у несвіжої риби:
 78. Дієтичні яйця мають:
 79. Яйця з пошкодженою шкаралупою:
 80. Велика пляма – це вада яєць, що характеризується:
 81. Приєднання до жиру води, внаслідок чого відбувається розпад молекули жиру з утворенням вільних жирних кислот і гліцерину, – це:
 82. Процес псування жиру, за якого жир набуває жовтого забарвлення, має прогірклий смак і різкий неприємний запах, в ньому утворюються альдегіди, кетони, спирти, ефіри, низькомолекулярні кислоти, називається:
 83. Кількість грамів йоду, виділеного із КІ перекисами, які знаходяться в 100 г жиру, характеризують:
 84. Кількість грамів йоду, які приєднуються до 100 г жиру, характеризують:
 85. Значення пероксидного числа для якісного жиру становить:
 86. Значення кислотного числа для якісного жиру становить:
 87. Ознаки отруєної риби речовинами хімічного та рослинного походжень:
 88. Які реактиви використовують для визначення кислотності консервів?
 89. Які реактиви використовують для визначення масової частки солі?
 90. Вкажіть за яких захворювань птиці яйця використовують після проварювання тільки в межах суб’єкта господарювання:
 91. Вкажіть за яких захворювань птиці яйця використовують після проварювання тільки в межах суб’єкта господарювання:
 92. Вкажіть за яких захворювань птиці яйця направляють для переробки на кондитерські і хлібопекарські вироби:
 93. Вкажіть за яких захворювань птиці яйця дезінфікують у розчині вапна з вмістом 3 % активного хлору, протягом 30 хв, після чого реалізують:

94.Вкажіть санітарну оцінку яєць за ботулізму птиці:

 1. Вкажіть за яких вад яєць їх відносять до нехарчових:
 2. Вкажіть за яких вад яєць їх відносять до нехарчових:
 3. Вкажіть за яких вад яєць їх відносять до харчових:
 4. Вкажіть за яких вад яєць їх відносять до харчових:
 5. Реалізація яєць водо плаваючої птиці відбувається за умов:
 6. Вкажіть санітарну оцінку за виявлення в риби живих личинок анізакид:

Дисципліна «Товарознавство і маркетинг харчових продуктів» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ ІІ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОС «БАКАЛАВР» ФВМ 2020 Н.Р.

Провідний викладач: к.вет.н., доцент Дегтярьов М.О.

Модуль 1.

 СУЧАСНІ ВИМОГИ ЩОДО ТОВАРНОЇ ОЦІНКИ М’ЯСА ЗАБІЙНИХ ТВАРИН ТА ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ТОВАРОЗНАВЧО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА М’ЯСА І М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ. ТОВАРОЗНАВСТВО МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ТА УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНОГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 1. Назвіть показники якості товарів народного споживання?
 2. Які сучасні вимоги щодо інформації продовольчих товарів?
 3. Охарактеризуйте складові частини продовольчої безпечності харчових продуктів?
 4. З яких компонентів складається маркетингова діяльність молокопереробних підприємств?
 5. Назвіть порядок впровадження міжнародної системи безпечності НАССР на молокозаводах великої потужності?
 6. Назвіть хімічний склад ?
 7. Охарактеризуйте харчове значення молока?
 8. Які особливості отримання молока з особистих господарств?
 9. Які особливості збереження молока з особистих господарств?
 10. Які особливості транспортування молока з особистих господарств?
 11. Маркетингова діяльність колективних господарств на ринку молока
 12. Маркетингова діяльність фермерських господарств на ринку молока
 13. Маркетингова діяльність особистих господарств на ринку молока
 14. Зробіть товарознавчу експертизу питного молока?
 15. Зробіть товарознавчу експертизу кисломолочних виробів?
 16. Зробіть товарознавчу експертизу вершкового масла?
 17. Зробіть товарознавчу експертизу спредів?
 18. Зробіть товарознавчу експертизу сичужних твердих сирів?
 19. Зробіть товарознавчу експертизу розсільних сирів?
 20. Зробіть товарознавчу експертизу молочних консервів?
 21. Зробіть товарознавчу експертизу морозива для дитячого харчування?
 22. Назвіть тверді сири типу „Голландського”
 23. Вкажіть, що визначають у вершковому маслі реакцією Белье?
 24. Дайте визначення терміну – спред?
 25. Вкажіть, за допомогою яких проб можна визначити термостійкість коров`ячого молока?
 26. За допомогою якої проби можна встановити домішки маститного молока в збірному?
 27. Назвіть методи визначення мікрофлорі в молоці?
 28. Вкажіть вміст жиру в сирі: жирний, полужирний, дієтичний,      столовий
 29. Визначте вид молока, якщо вміст води (%) води - 85,3; сухих речовин – 14,7; білків – 3,6; жирів – 5,3; вуглеводів – 5,1; мінеральних речовин  – 0,7?
 30. Вкажіть групу розподілу всіх сирів залежно від сировини?
 31. Назвіть молочні консерви?
 32. Вкажіть побічний продукт при виробництві свершкового масла?
 33. Який показник якості свіжіть про свіжість молока?
 34. Який дефект кольору вершкового масла виникає внаслідок окислення жиру?
 35. Назвіть тверді сири типу „Голандського”?
 36. Назвіть основні види культур для молочних заквасок?
 37. Назвіть речовини, які знижують якість молочних продуктів?
 38. Назвіть способи виробництва вершкового масла?
 39. Вкажіть побічний продукт при виробництві вершкового масла?
 40. Вкажіть основну сировину для виробництва розсольних сирів?
 41. Назвіть мікрофлору, яка визиває псування молока?
 42. Яка послідовність проведення товарознавчої експертизи питного молока?
 43. Яка послідовність проведення товарознавчої експертизи кисломолочних виробів?
 44. Яка послідовність проведення товарознавчої експертизи вершкового масла?
 45. Яка послідовність проведення товарознавчої експертизи спредів?
 46. Яка послідовність проведення товарознавчої експертизи сичужних сирів?
 47. Яка послідовність проведення товарознавчої експертизи розсільних сирів?
 48. Яка послідовність проведення товарознавчої експертизи молочних консервів?
 49. Яка послідовність проведення товарознавчої експертизи морозива?
 50. Етапи технології виробництва питного молока?
 51. Етапи технології виробництва кисломолочних виробів?
 52. Етапи технології виробництва вершків?
 53. Етапи технології виробництва вершкового масла?
 54. Етапи технології виробництва спредів та жирових сумішів?
 55. Які особливості пакування та зберігання питного молока?
 56. Які особливості пакування та зберігання кисломолочних виробів?
 57. Які особливості пакування та зберігання вершків та жирових сумішів?
 58. Які особливості пакування та зберігання кисломолочних виробів?
 59. Які особливості зберігання морозива?
 60. Які особливості зберігання молочних консервів?

Питання
До модуля №1 з дисципліни «Гігієна молока і молочних продуктів»
ОР «Магістр», спеціальність 212 «Гігієна, санітарія і експертиза»

 1. Що означає НАССР?
 2. Що відображається в блок-схемі виробничого процесу?
 3. Які існують методи очищення молока, на молокоперобному підприємстві?
 4. До якої температури охолоджують профільтроване молоко?
 5. Що означає пастеризація?
 6. Миттєва пастеризація це:
 7. Тривала пастеризація це:
 8. За вмістом жиру питне молоко класифікують:
 9. Дайте визначення поняття пастеризація:
 10. Режим і експозиція короткочасної пастеризації:
 11. Молоко знезаражується кип'ятінням:
 12. Методи консервування проб молока:
 13. Фактори, що впливають на точність визначення густини:
 14. Визначте правильний порядок і реактиви необхідні для визначення вмісту жиру молока:
 15. Для визначення сухих речовин у молоці потрібно знати показники:
 16. При органолептичному аналізі молока визначають:
 17. Методи для визначення кислотності молока:
 18. Фактори, що впливають на точність визначення вмісту жиру молока:
 19. Якими методами визначають пастеризацію молока
 20. Аналіз ризиків – це:
 21. Критичні межі – це:
 22. Стерилізація – це:
 23. Після пастеризації молоко охолоджують до температури:
 24. Які зміни фізико-хімічних властивостей відбуваються в молоці під час стерилізації:
 25. Незбиране молоко – це:
 26. Які існують способи стерилізації молока:
 27. Згідно Закону України про молоко та молочні продукти молочна сировина це:
 28. У виробництві традиційних молочних продуктів:
 29. Підприємства молочної промисловості контролюють у молоці, яке переробляють:
 30. Питне молоко за способом обробки класифікують:
 31. Перерахуйте технологічний процес виготовлення питного пастеризованого молока.
 32. Відновлене молоко одержують:
 33. Для розчинення сухого молока застосовують:
 34. Перерахуйте технологічний процес виготовлення питного молока із сухого.
 35. 35. Після оголошення господарства неблагополучним щодо інфекційного захворювання корів, дозвіл на реалізацію молочної сировини надає:
 36. 36. Термічно оброблена сировина може перероблятися на окремі види молочних продуктів:
 37. 37. Молоко від серопозитивних з лейкозу тварин, яких утримують ізольовано від серонегативного гурту:
 38. 38. Молоко від умовно здорових тварин щодо захворювання на туберкульоз корів неблагополучного господарства знезаражують:
 39. 39. Молоко, одержане від хворих на туберкульоз корів у період їхнього перетримування в господарстві: 6. Молоко від хворих корів на емфізиматозний карбункул, після знезараження:
 40. Молоко від клінічно хворих корів на інфекційний ринотрахеїт:
 41. 41. До зняття карантину по сибірській язві "збірне" молоко, підозріле на контамінацію збудником сибірки:
 42. 42. Вершки від тварин, які негативно реагують на бруцельоз, з неблагополучного гурту:
 43. 43. Молоко знезаражується кип'ятінням:
 44. 44. При гастроентеритах і ендометритах:
 45. 45. Молоко, що одержане від хворих тварин, залежності від технічних та виробничих можливостей господарства, необхідно піддати одному з видів обробки:
 46. 46. Молоко від корів з клінічними ознаками лейкозу:

47.За умовами карантинного обмеження в неблагополучних пунктах (емфізиматозний карбункул):

48.Молоко від корів, які позитивно реагують на бруцельоз:

49.Молоко тварин, які заpнали дії радіоактивних речовин і не мають клінічних ознак радіаційного ураження використовують

 1. Якщо питома радіоактивність молока перевищує допустимий рівень, то такий продукт:

  Питання
До модуля №2 з дисципліни «Гігієна молока і молочних продуктів»
ОР «Магістр», спеціальність 212 «Гігієна, санітарія і експертиза»

 1. Для виробництвам’ясних та м’ясо-рослинних консервів використовують:
 2. За виробництва дитячого харчування зберігання знежилованого м’яса не допускається:
 3. За виготовлення дитячих гомогінезованих консервів:
 4. Нагріту масу для дитячого харчування за виробництва гомогінезованих дитячих консервів:
 5. Гомогенізовані м’ясні консерви для дитячого і дієтичного хар­чування стерилізують:

6.Вміст токсичних елементів, пестицидів, радіонуклідів у дитячому харчуванні:

 1. Згідно діючого закону України «Про дитяче харчування» дитяче харчування це:
 2. У виробництві дитячого харчування застосовується сировина,:
 3. У виробництві дитячого харчування забороняється використання сировини, що містить:
 4. У виробництві дитячого харчування з  інгредієнтами тваринного походження забороняється використання:
 5. Кінцева дата  споживання дитячого харчування   повинна
  містити:
 6. При виготовленні консервів для харчування дітей першого року життя використовують:
 7. Вкажіть вірні дії при виробництві дитячого харчування за використання печінки:

14.За виготовлення дитячих гомогінезованих консервів:

 1. Час між наповненням банок і початком стерилізації для консервів:
 2. Назвіть вади морозива:
 3. Що таке загартування готового продукту?

18.Що таке фрезерування суміші?

 1. Вкажіть послідовність технологічних процесів виробництва морозива:
 2. Назвіть вади згущених та сухих молочних продуктів:

2 1.Якими способами здійснюється виробництво кисломолочних продуктів?

 1.  В якій послідовності проходить виготовлення кисломолочних продуктів?
 2.  Від чого залежить якість і властивості масла?
 3.  Вміст жиру в маслі становить:
 4.  Яким шляхом отримують сири?
 5.  Залежно від характеру зброджування лактози на які групи поділяють кисломолочні продукти?
 6.  Кисломолочними називають продукти:
 7.  Закваску не дозволяється готувати на молоці яке отримане від тварин:

29.Виготовлення кефіру резервуарним способом передбачає наступні технологічні операції (вказати послідовність):

 1.  Технологічний процес отримання сметани із застосуванням дозрівання вершків перед сквашуванням складається з наступних операцій (вказати послідовність):

31.Сири поділяють на:

 1.  Процес виробництва твердого сиру складається з таких операцій (вказати послідовність):
 2.  Закваски це:
 3.  Закваску готують із молока:
 4.  Мікрофлора кефірних зерен складається із наступних мікроорганізмів:
 5.  Сметана це :
 6.  Сири, які виготовляє харчова промисловість, поділяють на:
 7. Для оцінки якості молока при виготовленні сиру твердого проводять обов’язково:
 8.  Заквашувальні препарати поділяють на:

40.Закваску не дозволяється готувати на молоціяке отримане від тварин:

 1.  Як називається друга фаза при охолодженні молока:
 2. Мезофлора в молоці розвивається у разі його зберігання:

43.Молочнокислі мікроорганізми :

44.Для термофільних мікроорганізмів оптимальна температура росту становить:

45.До гетероферментативних, або аромаутворюючихлактококів належать:

46.Біфідобактерії:

 1. У результаті маслянокислого бродіння:

48.Мікроорганізми за температурними режимами, що сприяють їх розвитку поділяються на:

 1. Ступінь обсіменіння молока мікрофлорою визначають за допомогою^
 2. Мікробіологічний контроль виробництва кисломолочних продуктів складається з:

Питання

до модуля 1 з дисципліни «Охорона праці в сфері гігієни, санітарії і експертизи», спеціальність 212 «Гігієна, санітарія і експертиза», ОР «Магістр»

 1. У яких випадках дозволяється проведення навчальних занять i науково-дослідної роботи в приміщеннях кафедри:
 2. Хто несе вiдповiдальнiсть за створення нормальних, безпечних умов праці під час проведення навчально-виховного процесу на кафедрі?
 3. Хто затверджує інструкції з пожежної безпеки для структурних пiдроздiлiв навчального закладу?
 4. Найнебезпечніші наслідки аварій на виробництві:
 5. Аварії, що призводять до загибелі людей, називаються:
 6.  Нещасні випадки групові або із смертельним наслідком підлягають спец. розслідуванню під головуванням:
 7.  На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати:
 8.  Штраф за переміщення через державний   кордон   без    обов'язкового проведення    ветеринарно-санітарної   експертизи   підконтрольних ветеринарному нагляду  вантажів накладається  у  розмірі :
 9.  Штраф за реалізацію ввезених   на   територію   України  продуктів  та сировини тваринного походження,  кормів для тварин, які не пройшли в Україні ветеринарно-санітарної експертизи накладається у розмірі:
 10.  Міжгалузеві правила і норми є:
 11.  Галузеві правила і норми поширюються тільки:
 12. Хто може відмінити розпорядження спеціаліста з охорони праці?
 13. У якому випадку проводиться цільовий інструктаж з ОП
 14. Ким регулюються протиріччя між працівником i адмiнiстрацiєю з питань впровадження законодавства про працю:
 15.  За порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду з питань охорони праці керівники підприємств, організацій, установ можуть притягатися органами державного нагляду за охороною праці до:
 16.  Штраф за виготовлення харчових продуктів   із   сировини   тваринного походження,  забороненої  для використання, у тому числі з м'яса з трупів тварин,  уражених електричним струмом, отруєних хімікатами, утоплених,     вимушено     дорізаних,     що      не      пройшли
  ветеринарно-санітарної  експертизи,  тощо   накладється  у  розмірі:
 17.  Штраф за реалізацію продуктів та  сировини  тваринного  і  рослинного походження у місцях,  не відведених для цього, або  таких,  що  не пройшли  ветеринарно-санітарної  експертизи, накладається у розмірі:
 18. Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить:
 19.  Розслідування хронічного профзахворювання проводиться комісією, призначеною наказом:
 20.  Основним методом охорони праці є:
 21. Функціями охорони праці є:
 22. До роботи у відділах лабораторії допускаються особи, які досягли:
 23.  Керівник лабораторії та його заступники, які безпосередньо пов'язані з проведенням робіт в лабораторії, повинні проходити попередню, до виконання ними своїх обов'язків, а також періодично, перевірку знань з питань охорони праці:
 24.  Контроль температурного режиму в термостатах і холодильниках проводиться:
 25.  У процесі роботи устаткування не дозволяється:

Питання

до модуля 3 з дисципліни «Охорона праці в сфері гігієни, санітарії і експертизи», спеціальність 212 «Гігієна, санітарія і експертиза», ОР «Магістр»

 1.  На обкачування і жилування повинно подаватися м'ясо:
 2.  Ширина робочої зони робочого місця оброблювача м'яса і жилувальника при роботі на конвеєрі повинна бути не менша ніж:
 3.  При роботі на стаціонарному устаткуванні ширина робочої зони робочого місця обкачувальника м'яса повинна бути не менша ніж:
 4.  Ножі і решітки вовчка повинні:
 5.  Під час роботи механічного тарілчастого вивантажувача працівник:
 6.  Для визначення витоку аміаку повинен використовуватися:
 7.  Завантажувати сировиною фаршмішалку під час обертання лопатів:
 8.  У процесах шприцювання фаршем і формування ковбасних виробів можлива дія таких небезпечних і шкідливих виробничих чинників:
 9.  Автокоптилки повинні бути обладнані в місцях завантаження і вивантаження:

10.Санітарну обробку печі проводять за температурою повітря в середині її не вище ніж:

 1.  У процесі виробництва м'ясних напівфабрикатів і пельменів можлива дія таких небезпечних і шкідливих виробничих чинників:

12.Ширина робочої зони виготовлювача м'ясних напівфабрикатів повинна бути не менша ніж:

 1. Температура води під час миття тари вручну повинна бути не більше:
 2. Під час фасування сировини і матеріалів у банки на робочому місці біля автомата повинні бути:
 3.  Під час переливання горючих рідин і сильнодіючих хімічних речовин необхідно працювати в:
 4.  Луги, кислоти та інші шкідливі речовини необхідно набирати:
 5. Під час складання розчинів кислот, лугів і отруйних речовин необхідно:
 6.  Загальний запас вогненебезпечних рідин, що одночасно зберігаються в кожному приміщенні лабораторії, не повинен перевищувати:

19.У вірусологічному відділі обладнують бокси площею не менше ніж:

 1. Для забезпечення протиепідемічного та протиепізоотичного режимів мінімальний набір приміщень для віварію повинен включати:
 2. Тварин, одержаних із спеціалізованого розплідника (розміщеного в тому ж місті, районі), утримують в умовах ізоляції:
 3.  Карантин для тварин, одержаних із розплідників, розміщених в інших містах (районах), або із неспеціалізованих розплідників, установлюють відповідно до інкубаційного періоду найбільш поширених хвороб для цих тварин. Вони повинні становити для мишей та щурів :
 4.  У кімнатах, де розміщені тварини, заражені вірусним матеріалом, необхідно щоденно проводити вологе прибирання з:
 5.  Якщо необхідно залишити в боксі матеріал до наступного дня, то в кінці робочого часу бокс:
 6. Трупи тварин та інший матеріал після дослідження:
Кафедра внутрішніх хвороб тварин
Содержимое колонки
Кафедра гігієни тварин та ветеринарної санітарії
Содержимое колонки
Кафедра епізоотології та ветеринарного менеджменту
Кафедра іноземних мов
Содержимое колонки
Кафедра клінічної діагностики та клінічної біохімії

Питання для дистанційного засвоєння студентів 4 курсу

з дисципліни «Ветеринарна клінічна біохімія»

 1. Цукровий діабет: діагностичні критерії
 2. Патофізіологія кетонемії, види кетозу. Визначення концентрації кетонових тіл у сироватці крові та інших рідинах.
 3. Клінічна інтерпретація результатів визначення показників ліпідного обміну за патологій тварин (ожиріння, ліпомобілізаційний синдром, жирова інфільтрація печінки).
 4. Порушення кислотно-основного балансу у разі хвороб тварин
 5. Класифікація жиро- та водорозчинних вітамінів. Вітаміноподібні речовини. Причини та види гіпер-, гіпо- та авітамінозів.
 6. Біохімічні зміни у разі новоутворень
 7. Клініко-біохімічні дослідження при патології нервової системи
 8. Патобіохімія сполучної тканини
 9. Біохімічна діагностика захворювань ендокринних залоз
 10. Ветеринарна клінічна біохімія у разі хвороб легень

Питання для дистанційного засвоєння студентів 3 курсу з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин»

 1. Дослідження ротової порожнини, глотки, стравоходу. Дослідження передлушнків, сичуга
 2. Дослідження однокамерного шлунку у тварин
 3. Дослідження кишечнику та акту дефекації у тварин
 4. Дослідження печінки
 5. Дослідження нирок, сечоводів, сечового міхура та уретри
 6. Значення дослідження нервової системи як ведучої системи організму
 7. Проведення гематологічних досліджень
 8. Визначення біохімічних показників крові
 9. Рентгеноскопія
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Содержимое колонки
Кафедра нормальної і патологічної фізіології тварин
Содержимое колонки
Кафедра паразитології
Содержимое колонки
Кафедра фармакології і токсикології
Содержимое колонки
Кафедра хімії та біохімії ім. професора О.В.Чечоткіна
Содержимое колонки
Кафедра хірургії ім. професора І.О.Калашника
Содержимое колонки

Comments are closed.