Канцелярія

Канцелярія є структурним підрозділом Харківської державної зооветеринарної академії, на яку покладаються обов’язки по документообігу академії. Канцелярія підпорядкована ректору Академії.

У своїй роботі канцелярія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Академії, Колективним договором, Положенням про канцелярію, Інструкцією з діловодства та іншими нормативними актами.

Склад
Секретарі канцелярії:
Основними завданнями канцелярії є: