Канцелярія

Канцелярія є структурним підрозділом Харківської державної зооветеринарної академії, на яку покладаються обов’язки по документообігу академії. Канцелярія підпорядкована ректору Академії.

У своїй роботі канцелярія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Академії, Колективним договором, Положенням про канцелярію, Інструкцією з діловодства та іншими нормативними актами.

Склад

xoxlova

Хохлова

Олена Петрівна

Завідуюча канцелярії

Секретарі канцелярії:
  • Кот Анна Олексіївна
  • Філоненко Олена Юріївна
Основними завданнями канцелярії є:
  • встановлення в Академії єдиного порядку документування управлінської інформації;
  • робота з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем;
  • контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах Академії.