Відділ бухгалтерського обліку

Відділ бухгалтерського обліку академії є структурним підрозділом Харківської державної зооветеринарної академії.

Відділ бухгалтерського обліку підпорядковується безпосередньо ректору академії або проректору академії.

Відділ бухгалтерського обліку академії у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами  Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність академії, наказами ректора академії, а також положенням про бухгалтерську службу та положенням про облікову політику.

Відділ бухгалтерського обліку академії займається організацію бухгалтерського обліку та контролем за доцільністю використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів.

Відділ бухгалтерського обліку академії займається проведенням економічного аналізу за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів усунення втрат, приймає заходи щодо попередження нестач, незаконних витрат грошових коштів.

Склад відділу бухгалтерського обліку академії:
Завдання відділу бухгалтерського обліку
Функції бухгалтерського обліку
Контакти