Відділ кадрів ХДЗВА

Відділ кадрів є структурним підрозділом Харківської державної зооветеринарної академії, на який покладаються обов’язки по реалізації кадрової політики академії. Відділ кадрів підпорядкований ректору Академії.

У своїй роботі відділ кадрів керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Академії, Колективним договором, Положенням про відділ кадрів та іншими нормативними актами. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи відділ кадрів керується також відповідними рекомендаціями Мінсоцполітики, Мінюсту та Пенсійного фонду .

Структура відділу кадрів

Москаленко

Іраіда Миколаївна

Начальник відділу кадрів

Старший інспектор відділу кадрів           Єфімова Людмила Володимирівна

Інспектор відділу кадрів                          Деканенко Анастасія Валеріївна

 

Основними завданнями відділу кадрів є:
Основні функції відділу кадрів

Зразки заяв:
Адреса відділу кадрів та телефони