Експлуатаційно-технічний відділ (Тендерний комітет)

Склад

Склад тендерного комітету

Воронкова А.А. – Голова тендерного комітету – Завідувачка кафедрою
менеджменту, економіки та маркетингу

Хмель М.М. – Заступник голови тендерного комітету
Проректор з навчальної роботи

Кучеренко Н.Е Секретар тендерного комітету
провідний фахівець ЕТВ

Данко В.В. – Начальник юридичного відділу
Сотнікова Н.М. – Головний бухгалтер
Несвітайло Т.І. – Провідний фахівець ЕТВ

Державні закупівлі
Послуги телефонного зв'язку та передачі даних
Теплопостачання (пара, гаряча вода та пов'язана продукція)